Lấy ý kiến nhân dân

/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/hinhbando.jpg

Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc

Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/103ttr3.jpg

Điều chỉnh vị trí, số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc và huyện Trảng Bom

Điều chỉnh vị trí, số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc và huyện Trảng Bom

Xem tiếp

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 khu dân cư trung tâm thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư trung tâm thị trấn Gia Ray được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/bando1017.jpg

Tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Xuân Lộc

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/574.QHSDD_XuanLoc%20sua.jpg

Lấy ý kiến đóng góp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Xuân Lộc

Lấy ý kiến đóng góp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Xuân Lộc

Xem tiếp

Quyết định quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tịch danh lam thắng cảnh quốc gia núi Chứa Chan giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030

Quyết định quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tịch danh lam thắng cảnh quốc gia núi Chứa Chan giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030

Xem tiếp

Danh mục dự án, công trình bổ sung mới vào đều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện xuân lộc

Danh mục dự án, công trình bổ sung mới vào đều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện xuân lộc

Xem tiếp

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Xem tiếp

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị thông qua hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị thông qua hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Xem tiếp
574.QHSDD_XuanLoc%20sua.jpg

Điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Xuân Lộc

Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Xuân Lộc

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​