Thông tin tuyển dụng

Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc, đợt 1 năm học 2017-2018

Xem tiếp

Thông báo Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2017 (đợt 1)

​02/TB-HĐTD Thông báo Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2017 (đợt 1)

Xem tiếp

Thông báo Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc năm học 2017-2018

Hội đồng tuyển Dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Xuân Lộc thông báo Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc năm học 2017-2018

Xem tiếp

Thông báo thời gian địa điểm danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức cấp xã năm 2017

Xem tiếp

Thông báo Quyết định công nhận kết quả tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện.

Thông báo Quyết định công nhận kết quả tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện.

Xem tiếp

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Ngành giáo dục đợt 2 năm học 2016-2017

Xem tiếp

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND huyện Xuân Lộc về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017.

Xem tiếp

Thông báo tổ chức kiểm tra sát hạch thực hành giảng dạy và phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đợt 2 năm 2016-2017

Thông báo tổ chức kiểm tra sát hạch thực hành giảng dạy và phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đợt 2 năm 2016-2017

Xem tiếp

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Xuân lộc năm 2017

Xem tiếp

Thông báo Chỉ tiêu tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc, đợt 2 năm học 2016-2017

Thông báo Chỉ tiêu tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc, đợt 2 năm học 2016-2017

Xem tiếp
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT:0613 871113 - Fax: 0613.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn - http://xuanloc-dongnai.gov.vn
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​