Thông tin tuyển dụng

Thông báo tổ chức kiểm tra sát hạch thực hành giảng dạy và phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đợt 2 năm 2016-2017

Thông báo tổ chức kiểm tra sát hạch thực hành giảng dạy và phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đợt 2 năm 2016-2017

Xem tiếp

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Xuân lộc năm 2017

Xem tiếp

Thông báo Chỉ tiêu tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc, đợt 2 năm học 2016-2017

Thông báo Chỉ tiêu tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc, đợt 2 năm học 2016-2017

Xem tiếp

UBND huyện Xuân Lộc thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Xuân Lộc đợt 2 năm học 2016-2017

Xem tiếp

Thông báo kết quả tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc năm học 2016-2017

Xem tiếp

Thông báo Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Xuân Lộc năm học 2016-2017.

Xem tiếp

Tuyển dụng lao động hợp đồng làm việc tại kho lưu trữ huyện Xuân Lộc

Phòng Nội vụ huyện Thông báo tuyển dụng 02 lao động hợp đồng làm nhiệm vụ thu thập, chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ của huyện như sau:

Xem tiếp
590.kq-trung-tuyen-cong-chuc-2014_jpg.jpg

Thông báo kết quả trúng tuyển công chức tỉnh Đồng Nai năm 2014

Thông báo kết quả trúng tuyển công chức tỉnh Đồng Nai năm 2014

Xem tiếp
218.tuyendung.jpg

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN XUÂN LỘC NĂM 2012

Xem tiếp
209.tuyendung.jpg

Tuyển dụng viên chức huyện Xuân Lộc năm 2012

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Xuân Lộc Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2012 như sau

Xem tiếp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT:0613 871113 - Fax: 0613.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn - http://xuanloc-dongnai.gov.vn
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​