Thông tin tuyển dụng

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đợt 1 năm 2020

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đợt 1 năm 2020

Xem tiếp

Thông báo Nộp hồ sơ xét tuyển viên chức năm học 2020-2021

Thông báo Nộp hồ sơ xét tuyển viên chức năm học 2020-2021

Xem tiếp

Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 2020-2021

Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 2020-2021

Xem tiếp

Thông báo kéo dài thời gian nhận phiếu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Xuân Lộc năm học 2020-2021

Ngày 14/7/2020, UBND huyện Xuân Lộc ban hành thông báo số 909/TB-UBND về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021, trong đó thời gian nhận đăng ký dự tuyển viên chức từ 15/7/2020 đến hết ngày 20/8/2020

Xem tiếp

Ban Quản lý dự án huyện thông báo tuyển dụng viên chức đợt 01 năm 2020

Ban Quản lý dự án huyện thông báo tuyển dụng viên chức đợt 01 năm 2020

Xem tiếp

Thông báo Tổ chức kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 (Đợt 1)

Thông báo Tổ chức kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 (Đợt 1)

Xem tiếp

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Xuân Lộc

Xem tiếp

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Xuân Lộc

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Xuân Lộc

Xem tiếp

Thông báo tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc 2019-2020 (Đợt 1)

Thực hiện việc điều chỉnh biên chế, số lượng người làm việc và hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp trường học thuộc UBND huyện năm 2019. Thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Xuân Lộc về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (Đợt 1) UBND huyện Xuân Lộc Thông báo tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc 2019-2020 (Đợt 1) như sau

Xem tiếp

3 trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển

​Đây là một trong những nội dung tại Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​