Xây dựng Đảng - Đoàn thể

Kỷ niệm 70 năm tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/1947-10/2017)

​Thực hiện công tác cán bộ theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh trong "Sửa đổi lối làm việc"

Xem tiếp

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

Xem tiếp

Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy

​Cách đây 87 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Hội nghị BCH TW lâm thời lần thứ nhất họp từ ngày 14/10 đến cuối tháng 10/1930 đã thông qua Luận cương chính trị của Đảng,

Xem tiếp

Tăng cường tuyên truyền về năm APEC Việt Nam 2017 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân

​Năm 2017 Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị APEC 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Xem tiếp

Quan điểm của Đảng về đổi mới cơ cấu kinh tế

​Đại hội VI đã khẳng định cần phải đổi mới tư duy lý luận, trước hết là tư duy kinh tế; hai là, đổi mới cơ cấu kinh tế; ba là, đổi mới cơ chế quản lý; bốn là, đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở nhận thức rõ hơn về thời kỳ quá độ, đặc điểm, hoàn cảnh đất nước; năm là, đổi mới quan hệ đối ngoại.

Xem tiếp

Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ nữ

Công tác cán bộ nữ được Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Những năm qua, đội ngũ lãnh đạo, quản lý nữ phát triển không ngừng cả về số lượng, chất lượng cũng như những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem tiếp

Kỷ niệm 70 năm tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" Sửa đổi lối làm việc - ánh mặt trời chiếu sáng

Tháng 10 năm nay, Ðảng ta kỷ niệm 70 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Bác Hồ (10-1947 - 10-2017). Một tác phẩm mẫu mực, một vầng dương chiếu sáng công việc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng của Ðảng ta từ bấy đến nay.

Xem tiếp

Biểu hiện "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và giải pháp phòng, chống “Tự diễn biến", "tự chuyển hóa

​Vấn đề “tự diễn biến” xét từ góc độ là sự suy thoái về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự chuyến hóa” trong tổ chức, con người, trước hết là trong tổ chức đảng, tổ chức bộ máy Nhà nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

Xem tiếp

Kết quả chuyến thăm chính thức cộng hòa in-đô-nê-xi-a và thăm cấp nhà nước mi-an-ma của tổng bí thư nguyễn phú trọng

Xem tiếp

Xuân Lộc sơ kết hoạt động hội nông dân

​Sáng ngày 4/10, Hội nông dân Huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động hội 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

Xem tiếp
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT:0613 871113 - Fax: 0613.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn - http://xuanloc-dongnai.gov.vn
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​