Xây dựng Đảng - Đoàn thể

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Từ ngày 12 đến ngày 20/6, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Xuân Lộc tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/ 2017. Tham dự lớp học có 73 đảng viên dự bị thuộc các chi, Đảng bộ trên địa bàn Huyện.

Xem tiếp

Một số nội dung cần tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017

1. Tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)

Xem tiếp

Một số nội dung tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị việt nam – lào 2017 và năm hữu nghị việt nam – campuchia 2017

1. Về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”. - Tuyên truyền về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào (từ năm 1962 đến nay) và tầm quan trọng của Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào + Tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào qua các thời kỳ lịch sử, tâp trung nhấn mạnh vào giai đoạn từ năm 1962 đến nay, làm rõ bản chất đặc biêt, ý nghĩa, bài học lịch sử của mối quan hệ. Khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lâp, tự do và tiến bộ xã hội. Nội dung tuyên truyên phải góp phần làm cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha- nu-vông xây dựng, vun đắp và đã được các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân dân hai nước tiếp tục củng cố, phát triển. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhiều lần khẳng định quyết tâm tiếp tục bảo vệ, phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi bên; đồng thời, dành cho nhau ưu tiên, ưu đãi hợp lý, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. + Tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của hai sự kiện quan trọng là Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962) và Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977): Ngày 05/9/1962, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc láng giềng Việt Nam - Lào, luôn cùng kề vai sát cánh, gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Ngày 18/7/1977, hai nước chính thức ký kết các Hiệp ước: Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và ra tuyên bố chung tăng cường sự tin cậy và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Trong đó, Hiệp ước hữu nghị và hợp tác là hiệp ước toàn diện mang tính chiến lược lâu dài, tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dâu bước ngoặt mới trong quan hệ giữa hai nước. + Chú trọng tuyên truyền, làm nổi bật những thành tựu hợp tác mà hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ hợp tác toàn diện bao gồm cả chính trị, an ninh, kinh tế văn hóa... Định hướng cơ bản của chiến lược hợp tác giai đoạn 2011-2020 là: “Phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trở thành động lực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triến kinh tế - xã hội và hội nhập của mỗi nước”. Hàng năm, giữa hai Bộ Chính trị đều có các cuộc gặp mặt chính thức giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Hoạt động ngoại giao nhân dân cũng được tăng cường. Hai bên đã phối hợp và biên soạn công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ 1930 - 2007, đúc kết bài học kinh nghiệm phục vụ cho việc xây dựng và phát triển quan hệ lên một tầm cao mới. Vừa qua, hai nước đã hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo, xây dựng hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, ký kết 02 văn kiện quan trọng gồm Nghị định thư về đường biên giới, mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu vào ngày 16/3/2016... Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch vẫn đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược âm mưu “diễn biến hòa bình”, trong đó, tập trung chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhằm lật đổ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và chế độ dân chủ nhân dân ở Lào, phá hoại mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào. Vì vậy, hai bên cần tăng cường hợp tác trong công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, thiết thực, phối hợp và trao đổi kinh nghiệm đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bác bỏ luận điệu xuyên tạc quan hệ Việt Nam - Lào, bảo vệ sự trong sáng của mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào hiện nay. - Tuyên truyền về các hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017’’. + Tập trung vào những hoạt động kỷ niệm trang trọng và phong phú ở cả hai nước nhằm tuyên truyền và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. + Chú trọng tuyên truyền các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; trao đổi điện mừng; trao đổi đoàn, giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, địa phương hai nước. + Đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm, hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, thể thao, triển lãm, hội thảo của các doanh nghiệp,... các sự kiện, ấn phẩm góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, văn hóa của hai nước. - Tích cực hưởng ứng và tuyên truyền về cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” do Trung ương tổ chức phát động. 2. Về “Năm hữu nghị Việt Nam – Camphuchia 2017” . - Tuyên truyền về lịch sử mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia và những thành tựu, những kết quả đã đạt được trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967 - 2017). - Sự gắn bó của nhân dân hai nước trong quá khứ; những chia sẻ của lực lượng cách mạng hai nước trong giai đoạn chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giành độc lập dân tộc; những đóng góp, hy sinh của quân và dân Việt Nam trong thời kỳ cùng nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt. - Tập trung tuyên truyền về kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền theo Hướng dẫn số 03-HD/BTGHU ngày 10/3/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; công tác quản lý biên giới; các hoạt động giao lưu - kết nghĩa giữa hai bên biên giới và ý nghĩa, giá trị của việc xây dựng, giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước. - Những kết quả trên các lĩnh vực hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh... giữa Campuchia và Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai kết nghĩa với các tỉnh của Campuchia nói riêng trong thời gian qua. - Tập trung tuyên truyền về các sự kiện, các hoạt động của Việt Nam và Campuchia nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tại các địa phương, đơn vị trên cả nước. - Các hoạt động kỷ niệm của hai nước; các chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao; các hoạt động hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn học - nghệ thuật, hội thảo về 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. - Giá trị, ý nghĩa của ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967); những tiềm năng của mối quan hệ hữu nghị trong thời gian tới. Tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người Campuchia. - Vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người; truyền thống văn hóa, lịch sử; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia. - Hình ảnh, cuộc sống của những con người Campuchia, trong đó có những sinh viên Campuchia hiện đang làm việc, học tập tại Việt Nam và tỉnh Đồng Nai về mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia. Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai sự thật của các thế lực cơ hội, thù địch về lịch sử quan hệ Việt Nam – Campuchia, về vấn đề biên giới trên đất liền... nhằm phá hoại mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước. Thời gian tuyên truyền Đối với “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”: Các hoạt động tuyên truyền tiến hành trong cả năm 2017, đặc biệt là sau tháng 6/2017. Đối với “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”: Hoạt động tuyên truyền diễn ra trong cả năm 2017, tập trung cao điểm từ tháng 7 đến tháng 9/2017./. LÝ – BTG HUYỆN ỦY

Xem tiếp

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ.

Xem tiếp

Ubmttqvn huyện giám sát theo quyết định số 61

Chiều ngày 26/5, Đoàn giám sát của UBMTTQVN huyện Xuân Lộc do ông Trần Đình Dung, chủ tịch UBMTTQVN huyện làm trưởng

Xem tiếp

UBMTTQVN huyện xuân lộc giám sát tại Bảo Hòa

Sáng 23/05 đoàn giám sát của UBMTTQVN huyện Xuân Lộc do ông Trần Đình Dung, chủ tịch UBMTTQVN huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại xã Bảo Hòa.

Xem tiếp

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh của bác (19/5/1890 - 19/5/2017)

Cứ mỗi dịp Tháng 5 về, lòng chúng ta lại bâng khuâng nhớ về kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, toàn dân ta lại cùng sống với những giờ phút đặc biệt, niềm vui dâng trào, kính yêu Bác vô hạn. Bác Hồ - Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước và dân tộc. Sinh thời cứ đến dịp ngày sinh của Bác, Bác thường dặn trước các địa phương, các cơ quan là không nên tổ chức mừng ngày sinh hay chúc thọ linh đình vì Người sợ tốn thời giờ, tiền bạc của nhân dân, trong lúc đời sống và cuộc chiến đấu của nhân dân còn nghèo khó, gian khổ…Lúc còn sống, hàng năm cứ vào ngày 19 tháng 5, Bác thường viết thư, gửi điện cảm ơn đồng bào, đồng chí, các cơ quan đoàn thể trong nước và bầu bạn quốc tế đã dành cho Người những tình cảm thân thiết đối với ngày sinh của mình. Có những lần, do không muốn tổ chức lễ mừng sinh nhật của mình, trước ngày 19/5/1949, Người đã làm bài thơ “Không đề” trả lời một số cán bộ đề nghị tổ chức sinh nhật Bác: “Vì Nước nên chưa nghĩ đến nhà Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già Chờ cho kháng chiến thành công đã Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta”. Mỗi mỗi dòng thơ của Bác tuy nói về ngày sinh của mình nhưng lại là tình cảm, trách nhiệm của Bác đối với non sông đất nước và đồng bào, là nguyên tắc sống: “Trung với Đảng, hiếu với dân” và là sự dẫn đường, chỉ lối của Bác đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ở từng thời điểm lịch sử của cách mạng. Bác Hồ - Người là tình yêu bao la trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam... Cuộc đời 79 mùa xuân tươi sáng, Bác đã cống hiến trọn vẹn cho dân, cho nước. Bác vui với niềm vui chung của dân tộc. Bác đau khi nhìn thấy nhân dân lầm than, nước mất, nhà tan… Điều đó đã lý giải vì sao Bác luôn có ý định từ chối việc tổ chức mừng kỷ niệm ngày sinh hay chúc thọ cho mình. Nhà thơ Tố Hữu trong bài “Theo chân Bác” đã viết: “Như đỉnh non cao tự giấu hình/ Trong rừng xanh lá, ghét hư vinh”. Sự từ chối lễ nghi phiền phức của vị Chủ tịch nước, lãnh tụ tối cao của Ðảng trong những dịp kỷ niệm ngày sinh của mình thể hiện sự khiêm tốn, giản dị mà cao thượng biết bao! Đó là bản chất của người cách mạng chân chính - người ‘‘đầy tớ” thật trung thành của nhân dân. Nhân cách ấy, sự cao thượng ấy càng làm cho hình ảnh Người trở nên cao đẹp, vĩ đại. Tấm lòng và đạo đức cách mạng sáng ngời của Người mãi mãi là tấm gương sáng để các thế hệ đặt biệt là thế hệ trẻ chúng ta học tập và noi theo. Mặc dù Bác đã đi xa nhưng mỗi người dân Việt Nam, bạn bè của nhân dân Việt Nam đều cùng chung một cảm nhận: “Bác không bao giờ mất”. Bác vẫn đời đời sống cùng non sông, đất nước và bạn bè khắp nơi. Vì vậy, vẫn như có Bác ở đây, hàng năm tới dịp tháng 5 là toàn thể nhân dân ở khắp các miền quê Việt Nam và cả bạn bè năm châu vẫn nô nức tổ chức kỷ niệm ngày sinh của Bác. Nhớ về Bác Hồ kính yêu, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới Xuân Lộc phát triển nhanh, toàn diện, bền vững như Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ huyện đã đề ra. Nguyễn Cảnh Quý - BTG

Xem tiếp

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 127 năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh

I. Khái quát thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1. Giai đoạn 1890-1911

Xem tiếp

Tỉnh ủy kiểm tra hội cựu chiến binh Xuân Lộc

Sáng 5/05, Phó bí thư tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh đã có buổi kiểm tra về tình hình hoạt động tại hội cựu chiến binh huyện Xuân Lộc.

Xem tiếp

Chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc vàng trong lịch sử dân tộc

Ngày 19-12-1946 với Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta anh dũng bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

Xem tiếp
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT:0613 871113 - Fax: 0613.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn - http://xuanloc-dongnai.gov.vn
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​