Bộ thủ tục hành chính

Công bố TTHC thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp

QĐ 2702/QĐ-UBND về công bố Bộ TTHC và quy trình nội bộ thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cùa ngành dân tộc

QĐ 2702/QĐ-UBND về công bố Bộ TTHC và quy trình nội bộ thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cùa ngành dân tộc

Xem tiếp

Quyết định số 2578/QĐ-UBND về công bố Danh mục TTHC bổ sung trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

Quyết định số 2578/QĐ-UBND về công bố Danh mục TTHC bổ sung trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

Xem tiếp

Quy định về tiêu chuẩn và trình tự thủ tục giải quyết tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Quy định về tiêu chuẩn và trình tự thủ tục giải quyết tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Xem tiếp

Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018).

Xem tiếp

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Xem tiếp

Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ

Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ

Xem tiếp

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thanh tra

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thanh tra

Xem tiếp

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chỉ huy Quân sự

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chỉ huy Quân sự

Xem tiếp

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Công an

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Công an

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​