Danh sách điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng

Kiểm tra trò chơi điện tử 6 tháng đầu năm 2020

Kiểm tra trò chơi điện tử 6 tháng đầu năm

Xem tiếp

Kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính ngành TT&TT năm 2019

Kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính ngành TT&TT năm 2019

Xem tiếp

Kết quả kiểm tra lĩnh vực thông tin truyền thông năm 2019

Kết quả kiểm tra lĩnh vực thông tin truyền thông năm 2019

Xem tiếp

Danh sách điểm cung cấp trò chơi điện tử Quý 3/2019

Danh sách điểm cung cấp trò chơi điện tử Quý 3/2019

Xem tiếp

Danh sách điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Danh sách điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 6 tháng đầu năm 2019

Xem tiếp

Danh sách điểm cung cấp trò chơi điện tử quý 1/2019

Danh sách điểm cung cấp trò chơi điện tử quý 1/2019

Xem tiếp

Danh sách điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Danh sách điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem tiếp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​