Thông tin chỉ đạo điều hành

Chỉ thị của chủ tịch UBND huyện về chuẩn bị đón tết nguyên đán kỷ hợi năm 2019

​Ngày 18/01/2019 Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc chuẩn bị đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Theo đó, để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho người dân trên địa bàn huyện đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 với tinh thần “vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm” Chủ tịch huyện đã chỉ đạo làm tốt 07 nội dung chính như sau:

Xem tiếp

Cán bộ công chức, viên chức thực hiện 4 chuẩn mực văn hóa công vụ

​4 chuẩn mức văn hóa công vụ mà cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện từ năm 2019 được quy định tại Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ như sau:

Xem tiếp

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định quy phạm pháp luật liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính

Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định quy phạm pháp luật số 55/2018/QĐ-UBND quy định thẩm quyền, cách thức xác định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,

Xem tiếp

Luật An Ninh mạng và một số vấn đề cần lưu ý

Ngày 01 tháng 01 năm 2019 Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành

Xem tiếp

Danh sách các Luật được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực thi hành trong năm 2019

Luật Lâm nghiệp - 01/01/2019

Xem tiếp

Tuyên giáo trung ương thông tin thời sự đến cán bộ cấp cơ sở

​Sáng 30/11, Xuân Lộc tổ chức hội nghị thông tin thời sự, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở

Xem tiếp

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại xã Suối Cao

Nhằm mục đích là nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật,

Xem tiếp

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010;

Xem tiếp

Từ ngày 01/01/2018 áp dụng chế độ kế toán hợp tác xã theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính

​Nhằm hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi là HTX), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2018.

Xem tiếp

Xuân Lộc nâng cao hoạt động của hệ thống khu ấp

​Sáng ngày 19/9, Huyện Ủy Xuân Lộc tổ chức hội nghị sơ kết 2,5 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “ Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức khu, ấp theo hướng vững mạnh, toàn diện giai đoạn 2015- 2020.

Xem tiếp
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​