Thông tin chỉ đạo điều hành

Xuân Lộc triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm

​Ngày 27/5/2019 UBND huyện Xuân Lộc đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2019

Xem tiếp

Niêm yết công khai Bộ TTHC và Bộ hồ sơ mẫu tại Bộ phận “Một cửa” UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

Ngày 24/5/2019 Văn phòng HĐND&UBND huyện đã ban hành văn bản số 164/VP về việc niêm yết, công khai Bộ thủ tục hành chính và Bộ hồ sơ mẫu tại huyện, xã, thị trấn.

Xem tiếp

Quyết định chia cụm thi đua trên địa bàn huyện Xuân Lộc

​Ngày 22/5/2019 UBND Huyện Xuân Lộc đã ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc chia Khối thi đua trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Xem tiếp

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2019

​1. Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/03/2019, của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.

Xem tiếp

Hướng dẫn tiền lương chi trả cho người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị

​Ngày 03/5/2019 Sở lao động Thương binh và Xã hội huyện đã ban hành Văn bản số 1638/ LĐTBXh-LĐTL.BHXH về việc hướng dẫn tiền lương chi trả cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị.

Xem tiếp

Quy định mới về công chức cấp xã

​Ngày 24/4/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2019. Theo đó, nghị định đã có những điểm sửa đổi, bổ sung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của công chức cấp xã như sau:

Xem tiếp

Thay đổi cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức xã từ ngày 26/5/2019

Có nhiều thay đổi về quy định cách tính lương, phụ cấp kiêm nhiệm của một số đối tượng cán bộ, công chức cấp xã tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Xem tiếp

Quy định mới về xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

​Sau gần 21 năm triển khai xây dựng tủ sách pháp luật theo Quyết định số 1067/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, đến nay mỗi đơn vị cấp xã đã có 1 tủ sách pháp luật.

Xem tiếp

Cán bộ, công chức vi phạm Luật Tố cáo có thể bị xử lý hình sự

​Ngày 10/4/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo. Nội dung Nghị định quy định người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật tố cáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định này hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Xem tiếp

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học

​Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Xem tiếp
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​