Thông tin chỉ đạo điều hành

Không thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã

​Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 1277/QĐ-BTP ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp thị có 09 vị trí công tác phải thực hiện định lỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp.

Xem tiếp

UBND huyện triển khai thực hiện “bốn tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính

​Ngày 04/7/2019 UBND huyện đã ban hành văn bản số 4443/UBND-NC về việc triển khai thực hiện “bốn tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính.

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

​Ngày 27/6/2019 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND,

Xem tiếp

Xuân Lộc triển khai các giải pháp trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT Quý II/2019 và những tháng tiếp theo

​Ngày 18/6/2019 UBND huyện đã ban hành Văn bản số 3968/UBND-TH về việc triển khai các giải pháp trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT Quý II/2019 và những tháng tiếp theo.

Xem tiếp

Xuân Lộc triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm

​Ngày 27/5/2019 UBND huyện Xuân Lộc đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2019

Xem tiếp

Niêm yết công khai Bộ TTHC và Bộ hồ sơ mẫu tại Bộ phận “Một cửa” UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

Ngày 24/5/2019 Văn phòng HĐND&UBND huyện đã ban hành văn bản số 164/VP về việc niêm yết, công khai Bộ thủ tục hành chính và Bộ hồ sơ mẫu tại huyện, xã, thị trấn.

Xem tiếp

Quyết định chia cụm thi đua trên địa bàn huyện Xuân Lộc

​Ngày 22/5/2019 UBND Huyện Xuân Lộc đã ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc chia Khối thi đua trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Xem tiếp

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2019

​1. Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/03/2019, của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.

Xem tiếp

Hướng dẫn tiền lương chi trả cho người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị

​Ngày 03/5/2019 Sở lao động Thương binh và Xã hội huyện đã ban hành Văn bản số 1638/ LĐTBXh-LĐTL.BHXH về việc hướng dẫn tiền lương chi trả cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị.

Xem tiếp

Quy định mới về công chức cấp xã

​Ngày 24/4/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2019. Theo đó, nghị định đã có những điểm sửa đổi, bổ sung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của công chức cấp xã như sau:

Xem tiếp
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​