Thông tin chỉ đạo điều hành

UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng, khoáng sản và quốc phòng cơ yếu

​Sáng ngày 29/7/2020, UBND huyện Xuân Lộc phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến đất đai, khoáng sản, xây dựng, quốc phòng cơ yếu cho đối tượng là Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện,

Xem tiếp

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Xem tiếp

Bản tin thiên tai

Bản tin thiên tai

Xem tiếp

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

​Nghị định được ban hành ngày 03/02/2020 gồm 9 chương 124 điều, với nhiều điểm mới, quy định rõ hơn và tăng mức tiền phạt so với Nghị định số 174/2013/NĐ-CP nhằm đảm bảo việc thực thi pháp luật có hiệu quả. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.

Xem tiếp

Quy định mới về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

​Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Theo đó, quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau:

Xem tiếp

Quy định mới về công tác văn thư

​Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư thay thế: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010, nhằm tạo hành lang pháp lý đối với công tác văn thư nói chung và văn thư điện tử nói riêng trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam và hội nhập quốc tế, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Xem tiếp

Quy định mới về công tác văn thư

​Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư thay thế: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010, nhằm tạo hành lang pháp lý đối với công tác văn thư nói chung và văn thư điện tử nói riêng trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam và hội nhập quốc tế, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Xem tiếp

Bản tin thiên tai

Bản tin thiên tai

Xem tiếp

Triển khai thực hiện kết luận của Đồng Chí Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về phòng chống Covid-19

Triển khai thực hiện kết luận của Đồng Chí Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về phòng chống Covid-19

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Công văn số 2813/UBND-KGVX của UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống Covid-19

Triển khai thực hiện Công văn số 2813/UBND-KGVX của UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống Covid-19

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​