Thông tin chỉ đạo điều hành

Bản tin thiên tai

Bản tin thiên tai

Xem tiếp

Triển khai thực hiện kết luận của Đồng Chí Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về phòng chống Covid-19

Triển khai thực hiện kết luận của Đồng Chí Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về phòng chống Covid-19

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Công văn số 2813/UBND-KGVX của UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống Covid-19

Triển khai thực hiện Công văn số 2813/UBND-KGVX của UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống Covid-19

Xem tiếp

Ngăn chặn tình trạng đầu cơ găm hàng trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19

Ngăn chặn tình trạng đầu cơ găm hàng trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19

Xem tiếp

Tạm ngưng các hoạt động vui chơi, giải trí tập trung đông người để phòng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Ngày 15/3/2020 UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1715/UBND-VX về việc tạm ngưng các hoạt động vui chơi, giải trí tập trung đông người để phòng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Xem tiếp

Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Xem tiếp

Khai báo y tế điện tử bắt buộc

Khai báo y tế điện tử bắt buộc

Xem tiếp

Triển khai thực hiện kết luận của Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống COVID-19

Triển khai thực hiện kết luận của Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống COVID-19

Xem tiếp

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Cát Tiên – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban Chỉ đạo COVID-19 tại Hội nghị về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Cát Tiên – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban Chỉ đạo COVID-19 tại Hội nghị về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Xem tiếp

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​