Thông tin chỉ đạo điều hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai năm 2017

Ngày 11/01/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về “chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017” với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Xem tiếp

Triển khai thực hiện thông tư số 209/2016/tt-btc và 210/2016/tt-btc ngày 10/11/2016 của bộ tài chính

Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 209/2016/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán

Xem tiếp

Một số kết quả quan trọng hội nghị trung ương 4 (Khóa XII)

Từ ngày 09 đến 14/10/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ tư để bàn và quyết định một số nội dung quan trọng.

Xem tiếp

Chủ động ứng phó với cơn bão số 2 (Nida)

Sáng nay (ngày 01 tháng 8), bão Nida đã vào biển Đông trở thành cơn bão số 2 năm 2016, do ảnh hưởng của bão, từ hôm nay khu vực phía bắc biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 13 - 14, giật cấp 16, cấp 17. Theo dự báo hiện nay, bão di chuyển về hướng bờ biển của Hồng Kông nhưng phạm vi ảnh hưởng của bão rất rộng, hoàn lưu bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta.

Xem tiếp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT:0613 871113 - Fax: 0613.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn - http://xuanloc-dongnai.gov.vn
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​