Thông tin chỉ đạo điều hành

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị cấp huyện

​Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 208-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

Xem tiếp

Xuân Lộc sẽ xử lí các hộ xây dựng lấn chiếm hành lang đường sắt

Ông Hoàng Nghĩa Cường-Trưởng ga đường sắt Giaray, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc cho hay, những năm trước, cung đường này khá phức tạp vì tình trạng người dân tự mở lối dân sinh cắt ngang qua đường sắt, cung được này cũng đã có nhiều trường hợp thương, vọng do băng qua đường sắt.

Xem tiếp

Triển khai Thông tư số 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

​Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã áp dụng cho UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) thuộc các quận, huyện, thị xã, thành phố của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác kế toán ngân sách và tài chính xã.

Xem tiếp

Quy định mới về chức danh quản lý thị trường được có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra

​Ngày 4/11/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Xem tiếp

Thực hiện luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

​Ngày 14 tháng 6 năm 2019 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật số 44/2019/QH14 về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Xem tiếp

Nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp cơ bản năm học 2019 -2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo

​Ngày 30/8/2019 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp cơ bản năm học 2019 -2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, theo đó:

Xem tiếp

Chính phủ ban hành nghị định mới về Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi

​Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng,

Xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

​Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng,

Xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

​Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính;

Xem tiếp

Không thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã

​Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 1277/QĐ-BTP ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp thị có 09 vị trí công tác phải thực hiện định lỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp.

Xem tiếp
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​