Thông tin chỉ đạo điều hành

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, là ngày hội của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, trực tiếp bầu ra những người có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức và đại diện cho quyền làm chủ của Nhân dân.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/maumoidd.jpg

Bộ Tư pháp ban hành 02 mẫu sổ nuôi con nuôi và 27 loại mẫu giấy tờ về nuôi con nuôi

Ngày 28/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTP ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.

Xem tiếp

TB: Lịch nghỉ Tết Ân lịch năm 2021

Ngày 18/12/2020 UBND huyện Xuân Lộc ban hành Thông báo số 2479/TB-UBND về việc nghỉ Tết Ân lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/baochieftew.jpg

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/12/2020 tại Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chuyển trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/hinhbieudo.jpg

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu, áp dụng từ ngày 01/01/2021

Ngày 18/11/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Xem tiếp

Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 13 sẵn sàng ứng phó tình huống xấu có thể xảy ra

Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 13 sẵn sàng ứng phó tình huống xấu có thể xảy ra

Xem tiếp

Nghị định mới trong xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Y tế

Ngày 28/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Xem tiếp

Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày 15/10/2020 Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/ruoubia.jpg

Hành vi uống rượu, bia trong giờ làm việc sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính

Ngày 28/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (sau đây gọi tắt là Nghị định 117/2020/NĐ-CP).

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/hinhfffjyj.jpg

Phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật cho mọi người” do Bộ Tư pháp tổ chức

Từ ngày 23/10/2020 UBND huyện ban hành Văn bản số 8657/UBND-TH ngày 23/10/2020 về việc phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật cho mọi người” do Bộ Tư pháp tổ chức.

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​