Thông tin chỉ đạo điều hành

Xuân Lộc triển khai công tác ra quân dân vận đợt I/2019

​Huyện ủy Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác dân vận đợt I/2019. Dự hội nghị có ông Phạm Văn Thuận- Bí thư Huyện Ủy; Ông Viên Hồng Tiến- Phó bí thư thường trực Huyện Ủy cùng các đồng chí là bí thư các chi đảng bộ cơ sở.

Xem tiếp

Hướng dẫn tiêu chuẩn xét tăng danh hiệu “gia đình văn hóa”, “ấp văn hóa”, “khu phố văn hóa” trên địa bàn Tỉnh

​Ngày 29/01/2019, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 14/HD-BCĐ về việc triển khai, thực hiện tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP.

Xem tiếp

UBND huyện thực hiện chế độ họp theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

​Thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước; UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1414/UBND-CNTT ngày 13/3/2019 về việc thực hiện Quy định chế độ họp trong đó chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Xem tiếp

Quy định mới liên quan đến Họ, Hụi, Bêu, Phường

​Ngày 19/02/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường. Nghị định gồm 05 Chương và 28 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 4 năm 2019.

Xem tiếp

4 chuẩn mực văn hóa công vụ Cán bộ công chức, viên chức phải thực hiện

​4 chuẩn mức văn hóa công vụ mà cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện từ năm 2019

Xem tiếp

Tỉnh Đồng Nai ban hành chính sách thúc đẩy liên kết, hợp tác sản xuất

​Trên cơ sở Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Xem tiếp

Quy định mới của Bộ Chính trị về tiếp dân của người đứng đầu Cấp ủy

​Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 11-QÐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ công bố bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật theo quy định

​Ngày 24/01/2019 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định quy phạm số 05/2019/QĐ-TTg về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ

Xem tiếp

Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019

​Ngày 01/02/2019 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1464/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Xem tiếp

THÔNG TƯ 02/2019/TT-BLĐTBXH NGÀY 08/01/2019 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – MỘT TRONG NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY 21/02/2019

​Ngày 08/1/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Xem tiếp
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​