Thông tin chỉ đạo điều hành

Thực hiện luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

​Ngày 14 tháng 6 năm 2019 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật số 44/2019/QH14 về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Xem tiếp

Nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp cơ bản năm học 2019 -2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo

​Ngày 30/8/2019 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp cơ bản năm học 2019 -2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, theo đó:

Xem tiếp

Chính phủ ban hành nghị định mới về Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi

​Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng,

Xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

​Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng,

Xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

​Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính;

Xem tiếp

Không thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã

​Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 1277/QĐ-BTP ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp thị có 09 vị trí công tác phải thực hiện định lỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp.

Xem tiếp

UBND huyện triển khai thực hiện “bốn tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính

​Ngày 04/7/2019 UBND huyện đã ban hành văn bản số 4443/UBND-NC về việc triển khai thực hiện “bốn tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính.

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

​Ngày 27/6/2019 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND,

Xem tiếp

Xuân Lộc triển khai các giải pháp trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT Quý II/2019 và những tháng tiếp theo

​Ngày 18/6/2019 UBND huyện đã ban hành Văn bản số 3968/UBND-TH về việc triển khai các giải pháp trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT Quý II/2019 và những tháng tiếp theo.

Xem tiếp

Xuân Lộc triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm

​Ngày 27/5/2019 UBND huyện Xuân Lộc đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2019

Xem tiếp
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​