Cải cách hành chính

/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/hinhgfdimage002.jpg

UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính

Ngày 12/10/2020 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3732/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/bhdgsretw.jpg

UBND huyện ban hành Quy chế về công tác Văn thư, Lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện

Ngày 30/9/2020 UBND huyện ban hành Quyết định số 5118/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế về công tác Văn thư, Lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc.

Xem tiếp

Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai

Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/gfhfhery.jpg

Triển khai cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử từ ngày 01/11/2020

Từ ngày 01/11/2020 lực lượng công an sẽ triển khai việc lấy vân tay của công dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện cấp thẻ căn cước công dân mới có gắn chíp điện tử.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/hinhqg.gif

Nền tảng trao đổi định danh điện tử Cổng Dịch vụ công quốc gia

Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia (Vnconnect) là hợp phần quan trọng, hỗ trợ việc kết nối, xác thực danh tính điện tử của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân và đăng nhập một lần từ Cổng dịch vụ công quốc gia tới các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh;

Xem tiếp

Sở Thông tin và truyền thông chuyển trụ sở làm việc

Ngày 29/9/2020 Sở Thông tin truyền thông ban hành Thông báo số 2718/TB-STTTT về việc chuyển trụ sở làm việc. Theo đó, Sở Thông tin và truyền thông di dời trụ sở làm việc về địa chỉ số 01, đường 30/4 Phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường

Ngày 22/9/2020 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/fdvbf.jpg

Hướng dẫn ký số theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Văn Thư

Nghị định Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Văn Thư quy định Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy. Chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.

Xem tiếp

QĐ: Phê duyệt quy trình nội bộ điện tử thực hiện thủ tục hành chính của ngành Tư pháp

QĐ: Phê duyệt quy trình nội bộ điện tử thực hiện thủ tục hành chính của ngành Tư pháp

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020

Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​