Cải cách hành chính

Hướng dẫn thực hiện các quy định về cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Hướng dẫn thực hiện các quy định về cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20KIEM%20TRA%20THONG%20SO%20THIET%20BI%20CHUNG%20THU%20SO1.jpg

Hướng dẫn kiểm tra thông số thiết bị chứng thư số chuyên dùng

Hướng dẫn kiểm tra thông số thiết bị chứng thư số chuyên dùng

Xem tiếp

Tình hình cấp Giấy phép xây dựng qua Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3

​Trong thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền nên trong quý I/2020 số hồ sơ cấp phép xây dựng nộp qua dịch vụ công trực tuyến (DVC TT) mức độ 3 có chiều hướng tăng lên rõ rệt. Tổng số hồ sơ cấp phép xây dựng người dân nộp trong quý I/2020 là 59 hồ sơ, trong đó có đến 46 hồ sơ nộp theo hình thức DVC TT mức độ 3, chiếm tỷ lệ 77,96%. Các dao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20D%E1%BB%8ACH%20VU%20C%C3%94NG%20M%E1%BB%A8C%20%C4%90%E1%BB%98

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công mức độ 3

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công mức độ 3

Xem tiếp

Xuân Lộc tổng kết công tác cải cách hành chính

​Ngày 13 tháng 2, huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/1(85).jpg

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện

Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo tính liên thông đồng bộ, thống nhất, ngày 15/01/2020, UBND huyện ban hành kế hoạch số 08/KH-UBND cải cách hành chính huyện Xuân Lộc năm 2020.

Xem tiếp

Trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai dời về địa chỉ mới tại đường Phan Trung từ ngày 06/01/2020

Xem tiếp

Huyện Xuân Lộc tham dự tập huấn văn thư lưu trữ tại tỉnh

​Từ ngày 22/8/2019 đến hết ngày 28/8/2019, UBND huyện đã cử công chức làm công tác văn thư cửa các Phòng, ban chuyên môn thuộc huyện tham dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư – lưu trữ năm 2019 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Xem tiếp

Huyện Xuân Lộc là 01 trong 10 tập thể có số lượng lớn thí sinh có điểm thỏa mãn điều kiện theo thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019” - đợt 1.

​Căn cứ Kế hoạch số 4350/KH-UBND ngày 19/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019”;

Xem tiếp

Tập huấn lồng ghép vấn đề giới, bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 26/7/2019, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn lồng ghép vấn đề giới, bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​