Cải cách hành chính

QĐ: Phê duyệt quy trình nội bộ điện tử thực hiện thủ tục hành chính của ngành Tư pháp

QĐ: Phê duyệt quy trình nội bộ điện tử thực hiện thủ tục hành chính của ngành Tư pháp

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020

Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/huong_dan.png

Hướng dẫn tự đánh giá chỉ số CCHC cấp sở, huyện năm 2020

Hướng dẫn tự đánh giá chỉ số CCHC cấp sở, huyện năm 2020

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/imagescchc.jpg

Thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Xem tiếp

Thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 05/6/2020 Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã Ký kết Quy chế phối hợp thực hiện liên thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn huyện Xuân Lộc giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn huyện Xuân Lộc giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/imagesghfg.jpg

Bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/image002dsdz.jpg

Liên thông dữ liệu Y tế, Giao thông giải quyết thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Liên thông dữ liệu Y tế, Giao thông giải quyết thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Xem tiếp

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp

Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​