Cải cách hành chính

Xuân Lộc tổng kết cải cách hành chính phát triển bảo hiểm y tế

​Sáng ngày 20/1, huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính; phát triển bảo hiểm y tế năm 2020; triển khai kế hoạch năm 2021.Đồng chí Huỳnh Thị Lành- Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự và chủ trì hội nghị.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/chungthucrrew.jpg

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày 22/12/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 15623/KH-UBND ngày 22/12/2020 về Triển khai dịch công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc triển khai áp dụng và đưa vào thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đem lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/dich%20vu%20cong%20muac%20do%203,4.jpg

Lợi ích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Một trong những mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Dịch vụ công trực tuyến vào thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.

Xem tiếp

Tập huấn phần mềm quản lý văn bản điện tử (I-Office Plus)

​Nhằm từng bước đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, sáng ngày 24/12 huyện Xuân Lộc đã tổ chức lớp tập huấn vận hành ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử , phiên bản I- Office Plus.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/dvc%20tt.jpg

Cấu hình bổ sung các dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Thực hiện văn bản số 1538/UBND-HCC ngày 16/12/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng; trên cơ sở đề xuất của các sở, ban, ngành. UBND huyện thông báo các thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được cấu hình bổ sung các dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/nghi-dinh-91-2020-nd-cp_1708163159.jpg

Thông báo: việc thực hiện hoàn thiện hồ sơ đăng ký dịch vụ SMS Brandname theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP

Thông báo việc thực hiện hoàn thiện hồ sơ đăng ký dịch vụ SMS Brandname theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/20200810-attt-ta17.jpg

Đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Ngày 16/12/2020, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ có văn bản số 458/CTSBMTT-QTHT về việc đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Xem tiếp

Thông tư 27/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao

Ngày 30/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BTTTT về Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao” (QCVN 87:2020/BTTTT)

Xem tiếp

Triển khai Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT về quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 3763/STTTT-CNTTVT ngày 18/12/2020 việc thực hiện Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/hinhmoidaaa.jpg

Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời tăng tỷ lệ nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, ngày 20/10/2020 Sở Công thương tỉnh ban hành Văn bản số 4855/SCT-KT&NL về việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​