• LỊCH LÀM VIỆC
1Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện ngày 16/7/2018 đến ngày 21/7/2018 (15/07/2018)
2Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018 (08/07/2018)
3Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018 (01/07/2018)
4Lịch trực của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 01/7/2018 đến ngày 31/7/2018 (01/07/2018)
5Lịch trực tiếp công dân tháng 7 của Đại biểu HĐND huyện (01/07/2018)
6Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 25/6/2018 đến ngày 30/6/2018 (24/06/2018)
7Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (17/06/2018)
8Lịch làm tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018 (17/06/2018)
9Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018 (10/06/2018)
10Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/6/2018 đến ngày 09/6/2018 (03/06/2018)
11Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018 (03/06/2018)
12lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/5/2018 đến ngày 02/6/2018 (27/05/2018)
13lịch tiếp công dân của Lãnh đạo huyện từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018 (27/05/2018)
14Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 21/5/2018 đến 26/5/2018 (22/05/2018)
15Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (20/05/2018)
16Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018 (11/05/2018)
17Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018 (05/05/2018)
18Lịch trực, tiếp công dân tháng 5 năm 2018 của Đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VI (02/05/2018)
19 Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/4/2018 đến 04/5/2018 (02/05/2018)
20Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 23/4/2018 đến ngày 28/4/2018 (23/04/2018)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của Phòng TC-KH từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (15/07/2018)
2Lịch làm việc của Phòng LĐTB&XH từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (15/07/2018)
3Lịch làm việc của Phòng GD&ĐT từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (15/07/2018)
4Lịch làm việc của Phòng NN&PTNN từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (15/07/2018)
5Lịch làm việc của Phòng TN&MT từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (15/07/2018)
6Lịch làm việc của Phòng Nội vụ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (15/07/2018)
7Lịch làm việc của Trung tâm GDNN-GDTX từ ngày 16/7/2018 đến ngày 21/7/2018 (15/07/2018)
8Lịch làm việc Phòng LĐTB&XH từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018 (08/07/2018)
9Lịch làm việc Phòng Tư pháp từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018 (08/07/2018)
10Lịch làm việc Phòng NN&PTNT từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018 (08/07/2018)
11Lịch làm việc Phòng TN&MT từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018 (08/07/2018)
12Lịch làm việc Phòng Nội vụ từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018 (08/07/2018)
13Lịch làm việc Phòng TC-KH từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018 (08/07/2018)
14Lịch làm việc TT GDNN-GDTX từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018 (08/07/2018)
15Lịch làm việc Thanh tra từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018 (08/07/2018)
16Lịch làm việc Phòng KT&HT từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018 (08/07/2018)
17Lịch làm việc của Phòng KT&HT từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018 (01/07/2018)
18Lịch làm việc của Phòng GD&ĐT từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018 (01/07/2018)
19Lịch làm việc của TT GDNN-GDTX từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018 (01/07/2018)
20Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018 (01/07/2018)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của UBND thị trấn Gia Ray từ ngày 16/7/2018 đến ngày 21/7/2018 (15/07/2018)
2Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 16/7/2018 đến ngày 21/7/2018 (15/07/2018)
3Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 16/7/2018 đến ngày 21/7/2018 (15/07/2018)
4Lịch làm việc của UBND xã Xuân Thành từ ngày 16/7/2018 đến ngày 21/7/2018 (15/07/2018)
5Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 16/7/2018 đến ngày 21/7/2018 (15/07/2018)
6Lịch làm việc UBND xã Xuân Hòa từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018 (08/07/2018)
7Lịch làm việc UBND xã Xuân Thọ từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018 (08/07/2018)
8Lịch làm việc UBND thị trấn Gia Ray từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018 (08/07/2018)
9Lịch làm việc UBND xã Suối Cát từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018 (08/07/2018)
10Lịch làm việc UBND xã Lang Minh từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018 (08/07/2018)
11Lịch làm việc UBND xã Xuân Thành từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018 (08/07/2018)
12Lịch làm việc UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018 (08/07/2018)
13Lịch làm việc UBND xã Xuân Định từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018 (08/07/2018)
14Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018 (01/07/2018)
15Lịch làm việc của UBND thị trấn Gia Ray từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018 (01/07/2018)
16Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018 (01/07/2018)
17Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hòa từ ngày 25/6/2018 đến ngày 30/6/2018 (24/06/2018)
18Lịch làm việc của UBND thị trấn Gia Ray từ ngày 25/6/2018 đến ngày 30/6/2018 (24/06/2018)
19Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 25/6/2018 đến ngày 30/6/2018 (24/06/2018)
20Lịch làm việc của UBND xã Suối Cao từ ngày 25/6/2018 đến ngày 30/6/2018 (24/06/2018)
1 - 20 Next
1Thư mời làm việc về chất lượng hoạt động của xe buýt số 10, vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
2Thư mời làm việc về nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Xuân Lộc, vào lúc 08h gnayf 10/5/2017 (05/05/2017)
3Thư mời làm việc về xử lý xây dựng trái phép tại xã Xuân Thọ vào lúc 9h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
4Thư mời họp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
5Thư mời họp về công tác cải cách hành chính vào lúc 08h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
6Thư mời họp soát xét kế hoạch trồng cây phân tán và trồng cây chỉnh trang đô thị vào lúc 14h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
7Thư mời làm việc để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Đỉnh, vào lúc 08 giờ ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
180-TM-UBND.pdf    
8Thư mời làm việc với xã Bảo Hòa về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vào lúc 08h ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
179-tm-ubnd.pdf    
9Thư mời làm việc để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
178-TM-ubnd.pdf    
10Thư mời làm việc để xử lý kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, vào lúc 14h ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
151-tm-ubnd.pdf    
11Thư mời làm việc để rà soát công tác tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp hội thảo phát triển sản xuất, vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
150-gm-ubnd.pdf    
12Thư mời để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vào lúc 08h ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
149-gm-ubnd.pdf    
13Thư mời làm việc để nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Gia Ray, vào lúc 14h, ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
148-tm-ubnd.pdf    
14Thư mời làm việc để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, vào lúc 14h ngày 10/4/2017 (08/04/2017)
147-tm-ubnd.pdf    
15Thư mời làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vào núi Chứa Chan, vào lúc 08h, ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
146-tm-ubnd.pdf    
16Giấy mời triển khai kế hoạch hướng về cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, vào lúc 07h ngày 30/4/2017 (01/04/2017)
17Thư mời đối thoại với công dân Huỳnh Văn Cảnh vào lúc 9h ngày 4/4/2017 (01/04/2017)
18Thư mời làm việc để đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào lúc 13h30 ngày 3/4/2017 (01/04/2017)
19Thư mời làm việc về công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 14h ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
20Thư mời làm việc về tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường Khu vực chùa Bửu Quang vào lúc 14h ngày 04/4/2017 (01/04/2017)
1 - 20 Next
1Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (15/07/2018)
2Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018 (01/07/2018)
3Lịch trực của CBCCVC khuôn viên nhà công vụ huyện từ ngày 01/7/2018 đến ngày 31/7/2018 (01/07/2018)
311tbubnd-296.pdf    
4Lịch công tác của Ban Chỉ huy Quân sự huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018 (10/06/2018)
5Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của xã Xuân Phú (27/04/2018)
6Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của thị trấn Gia Ray (27/04/2018)
7Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của Hạt kiểm lâm huyện (27/04/2018)
8Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của Thanh tra huyện (27/04/2018)
9Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện (27/04/2018)
10Lịch trực của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018 (27/04/2018)
11Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 và 1/5 của lãnh đạo UBND huyện (27/04/2018)
12Lịch trực cán bộ CCVC Khuôn viên Nhà công vụ huyện từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018 (27/04/2018)
13Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 của xã Lang Minh (27/04/2018)
14Lịch trực Tổ bảo vệ khuôn viên ủy ban và Nhà công vụ từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018 (27/04/2018)
15Lịch trực lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 của Nhà Thiếu nhi huyện (27/04/2018)
16Lịch trực của Ban CHQS huyện tại Khuôn viên UBND huyện từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018 (27/04/2018)
17Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4; 1/5 của Điện Lực huyện (24/04/2018)
18Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4; 1/5 của TT GDNN-GDTX huyện (24/04/2018)
19Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4; 1/5 của UBND xã Xuân Tâm (24/04/2018)
20Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4; 1/5 của UBND xã Xuân Thành (24/04/2018)
1 - 20 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​