• LỊCH LÀM VIỆC
1Lịch làm việc của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện từ ngày 03-05/5/207 (28/04/2017)
2Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01-06/5/2017 (28/04/2017)
3Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 24-29/4/2017 (21/04/2017)
199-tb-ubnd.pdf    
4Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện từ ngày 17 - 21/4/2017 (15/04/2017)
5Thông báo lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 17 - 22/4/2017 (15/04/2017)
6Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện từ ngày 10-15/4/2017 (08/04/2017)
63-tb-hdnd.pdf    
7Thông báo lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 10-15/4/2017 (07/04/2017)
144-tb-ubnd.pdf    
8Thông báo lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 03-08/4/2017 (01/04/2017)
9Thông báo lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 27/3-01/4/2017 (25/03/2017)
10Thông báo lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 20-25/3/2017 (17/03/2017)
11Thông báo lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 13-18/3/2017 (10/03/2017)
12Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện từ ngày 06-10/3/2017 (03/03/2017)
35tbhndnd.pdf    
13Thông báo lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 06-11/3/2017 (03/03/2017)
14Thông báo lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 27/02 đến 04/3/2017 (24/02/2017)
15Thông báo lịch làm việc của Thường trực, 02 Ban HĐND huyện từ ngày 20-25/02/2017 (20/02/2017)
16Thông báo lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 20-25/02/2017 (17/02/2017)
83-tb-ubnd.pdf    
17Thông báo lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 13-18/02/2017 (10/02/2017)
76-TB-ubnd.pdf    
18Thông báo lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 06-11/02/2017 (03/02/2017)
19Thông báo lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 23/01/2017 đến ngày 04/02/2017 (23/01/2017)
34-tb-ubnd.pdf    
20Thông báo lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 16-21/01/2017 (16/01/2017)
24-tb-ubnd.pdf    
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của Thanh tra huyện từ ngày 01-05/5/2017 (29/04/2017)
2Lịch làm việc của Phòng Nội vụ từ ngày 01-05/5/2017 (29/04/2017)
3Lịch làm việc của Phòng Tài chính - Kế hoạch từ ngày 01-5/5/2017 (29/04/2017)
4Lịch làm việc của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên từ ngày 01-07/5/2017 (29/04/2017)
5Lịch làm việc của Phòng Tài chính - Kế hoạch từ ngày 24-29/4/2017 (27/04/2017)
6Lịch làm việc của Thanh tra huyện từ ngày 24-29/4/2017 (27/04/2017)
7Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 24-29/4/2017 (27/04/2017)
8Lịch làm việc của Phòng Nông nghiệp và PTNT từ ngày 24-29/4/2017 (27/04/2017)
9Lịch làm việc của Ban quản lý dự án từ ngày 24-29/4/2017 (27/04/2017)
10Lịch làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường từ ngày 24-29/4/2017 (27/04/2017)
11Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 24-29/4/2017 (27/04/2017)
12Lịch làm việc của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 24-29/4/2017 (27/04/2017)
13Lịch làm việc của phòng Kinh tế và Hạ tầng từ ngày 24-29/4/2017 (27/04/2017)
14Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 24-19/4/2017 (25/04/2017)
15Lịch làm việc của phòng Kinh tế và Hạ tầng từ ngày 24-19/4/2017 (25/04/2017)
16Lịch làm việc của Phòng Nôị vụ từ ngày 24-19/4/2017 (25/04/2017)
17Lịch làm việc của Phòng Dân tộc từ ngày 17-22/4/2017 (18/04/2017)
18Lịch làm việc của Phòng Nội vu từ ngày 17-22/4/2017 (18/04/2017)
19Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 17-22/4/2017 (18/04/2017)
20Lịch làm việc của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên từ ngày 17-22/4/2017 (18/04/2017)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 01-06/5/2017 (29/04/2017)
2Lịch làm việc của xã Xuân Trường từ ngày 01/06/5/2017 (29/04/2017)
3Lịch làm việc của xã Xuân Bắc từ ngày 01-05/5/2017 (29/04/2017)
4Lịch làm việc của xã Xuân Hòa từ ngày 01-06/5/2017 (29/04/2017)
5Lịch làm việc của xã Xuân Tâm từ ngày 01-05/5/2017 (29/04/2017)
6Lịch làm việc của xã Bảo Hòa từ ngày 24-29/4/2017 (27/04/2017)
7Lịch làm việc của xã Xuân Tâm từ ngày 24-29/4/2017 (27/04/2017)
8Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 24-29/4/2017 (27/04/2017)
9Lịch làm việc của xã Xuân Hòa từ ngày 24-29/4/2017 (27/04/2017)
10Lịch làm việc của xã Xuân Thành từ ngày 24-29/4/2017 (27/04/2017)
11Lịch làm việc của xã Xuân Hưng từ ngày 24-19/4/2017 (25/04/2017)
12Lịch làm việc của xã Xuân Trường từ ngày 24-19/4/2017 (25/04/2017)
13Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 24-19/4/2017 (25/04/2017)
14Lịch làm việc của xã Xuân Thọ từ ngày 24-19/4/2017 (25/04/2017)
15Lịch làm việc của xã Xuân Trường từ ngày 17-22/4/2017 (18/04/2017)
16Lịch làm việc của xã Bảo Hòa từ ngày 17-22/4/2017 (18/04/2017)
17L:ịch làm việc của xã Xuân Hưng từ ngày 17-22/4/2017 (18/04/2017)
18Lịch làm việc của xã Xuân Tâm từ ngày 17-22/4/2017 (18/04/2017)
19Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 17-22/4/2017 (18/04/2017)
20Lịch làm việc của xã Xuân Hòa từ ngày 17-22/4/2017 (18/04/2017)
1 - 20 Next
1Thư mời làm việc để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Đỉnh, vào lúc 08 giờ ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
180-TM-UBND.pdf    
2Thư mời làm việc với xã Bảo Hòa về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vào lúc 08h ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
179-tm-ubnd.pdf    
3Thư mời làm việc để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
178-TM-ubnd.pdf    
4Thư mời làm việc để xử lý kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, vào lúc 14h ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
151-tm-ubnd.pdf    
5Thư mời làm việc để rà soát công tác tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp hội thảo phát triển sản xuất, vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
150-gm-ubnd.pdf    
6Thư mời để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vào lúc 08h ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
149-gm-ubnd.pdf    
7Thư mời làm việc để nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Gia Ray, vào lúc 14h, ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
148-tm-ubnd.pdf    
8Thư mời làm việc để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, vào lúc 14h ngày 10/4/2017 (08/04/2017)
147-tm-ubnd.pdf    
9Thư mời làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vào núi Chứa Chan, vào lúc 08h, ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
146-tm-ubnd.pdf    
10Giấy mời triển khai kế hoạch hướng về cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, vào lúc 07h ngày 30/4/2017 (01/04/2017)
11Thư mời đối thoại với công dân Huỳnh Văn Cảnh vào lúc 9h ngày 4/4/2017 (01/04/2017)
12Thư mời làm việc để đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào lúc 13h30 ngày 3/4/2017 (01/04/2017)
13Thư mời làm việc về công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 14h ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
14Thư mời làm việc về tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường Khu vực chùa Bửu Quang vào lúc 14h ngày 04/4/2017 (01/04/2017)
15Thư mời làm việc về nội dung khai thác các của Trung đoàn Đồng Nai vào lúc 9h30 ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
135-gm-ubnd-31-3.pdf    
16Thư mời làm việc với UBND tỉnh về tình hình kinh tế xã hội; thu chi ngân sách; xây dựng cơ bản và xây dựng nông thôn mới, vào lúc 8 giờ ngày 29/3/2017 (25/03/2017)
125-gm-ubnd-24-3-1.pdf    
17Thư mời nghe báo cáo tình hình thu nợ nguồn nhân dân đóng góp các công trình đường liên xã, vào lúc 14 giờ, ngày 28/3/2017 (25/03/2017)
124-tm-ubnd-24-3.pdf    
18Thư mời nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 8h30 ngày 20/3/2017 (17/03/2017)
117-tm-ubnd-17-3-2.pdf    
19Thư mời tham dự Hội nghị giao ban HĐND Quý I/2017, vào lúc 08h00 ngày 17/3/2017 (11/03/2017)
39-gm-hdnd-10-03.pdf    
20Thư mời họp UBND huyện mở rộng Quý I/2017, vào lúc 8h00 ngày 15/3/2017 (11/03/2017)
111-tm-ubnd-10-03-1.pdf    
1 - 20 Next
1Lịch trực của UBND huyện từ ngày 01-31/5/2017 (27/04/2017)
2Lịch trực UBND huyện từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017 (27/04/2017)
3Lịch trực phòng cháy, chữa cháy ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 (26/04/2017)
4Thông báo lịch tiếp công dân tháng 4/2017 của Đại biểu HĐND huyện (28/03/2017)
55-tb-hdnd.pdf    
5Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 20-24/02/2017 (20/02/2017)
6Thông báo lịch trực của UBND huyện từ ngày 26/01/2017 đến ngày 28/02/2017 (24/01/2017)
7Thông báo lịch trực Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan UBND huyện (24/01/2017)
02-tb-bch.pdf    
8Thông báo lịch trực tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 (23/01/2017)
62-tb-ubnd.pdf    
9Thông báo lịch trực tiếp công dân từ ngày 31/10/2016 đến 04/11/2016 (31/10/2016)
10Thông báo lịch trực, tiếp công dân tháng 11 năm 2016 của Đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VI (27/10/2016)
285-tb-hdnd_27-10-2.pdf    
11Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 10-14/10/2016 (07/10/2016)
626-tb-ubnd__07-10.pdf    
12Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 29/9/2016 - 30/9/2016 (25/09/2016)
589-tb-ubnd_23-9-1.pdf    
13Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 19-23/9/2016 (18/09/2016)
14Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 05-09/9/2016 (06/09/2016)
15Thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2016 của Đại biểu HĐND huyện Khóa VI (06/09/2016)
16Thông báo lịch trực Lễ Kỷ niệm 71 năm ngày cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 (31/08/2016)
17Thông báo lịch trực của UBND huyện từ ngày 01/9/2016 đến ngày 30/9/2016 (31/08/2016)
18Thông báo lịch trực của cán bộ, công chức, viên chức huyện từ ngày 01 - 31/8/2016 (01/08/2016)
458-tb-ubnd_28-7.pdf    
19Thông báo lịch trực của UBND huyện từ ngày 01-31/8/2016 (01/08/2016)
456-tb-ubnd_25-7.pdf    
20Thông báo lịch trực một cửa xã Lang Minh từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016 (28/07/2016)
1 - 20 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT:0613 871113 - Fax: 0613.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn - http://xuanloc-dongnai.gov.vn
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​