• LỊCH LÀM VIỆC
1Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019 (15/07/2019)
2Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 08/7/2019 đến ngày 13/7/2019 (10/07/2019)
3Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/7/2019 (02/07/2019)
4Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019 (24/06/2019)
5Lịch làm việc của UBND huyện ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019 (04/06/2019)
6Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019 (27/05/2019)
7Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019 (20/05/2019)
8Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019 (13/05/2019)
9Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019 (06/05/2019)
10Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019 (06/05/2019)
11Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 29/04/2019 đến ngày 04/5/2019 (01/05/2019)
12Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 22/4/2019 đến ngày 27/4/2019 (23/04/2019)
13Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019 (17/04/2019)
170tbubnd.pdf    
14Lịch làm việc của UBND từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (08/04/2019)
161tbubnd64.pdf    
15Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019 (01/04/2019)
16Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019 (26/03/2019)
17Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019 (18/03/2019)
121tbubnd.pdf    
18Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019 (11/03/2019)
19Lịch làm việc UBND huyện từ ngày 04/03/2019 đến ngày 09/03/2019 (07/03/2019)
20Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019 (27/02/2019)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của Phòng TCKH từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019 (15/07/2019)
2Lịch làm việc của Phòng VHTT từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019 (15/07/2019)
3Lịch làm việc của Phòng KTHT từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019 (15/07/2019)
4Lịch làm việc của Phòng LĐTBXH từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019 (15/07/2019)
5Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019 (15/07/2019)
6Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019 (15/07/2019)
7Lịch làm việc của Phòng NNPTNT từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019 (15/07/2019)
8Lịch làm việc của Thanh tra huyện từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019 (15/07/2019)
9Lịch làm việc của Phòng TNMT từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019 (15/07/2019)
10Lịch làm việc của Phòng Nội vụ từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019 (15/07/2019)
11Lịch làm việc của Phòng Nội vụ từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 (10/07/2019)
12Lịch làm việc của Phòng VH&TT từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 (10/07/2019)
13Lịch làm việc của Phòng TCKH từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 (10/07/2019)
14Lịch làm việc của Phòng KTHT từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 (10/07/2019)
15Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 (10/07/2019)
16Lịch làm việc của Phòng NNPTNT từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 (10/07/2019)
17Lịch làm việc của Thanh tra huyện từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 (10/07/2019)
18Lịch làm việc của Phòng TNMT từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 (10/07/2019)
19Lịch làm việc của VP HĐND & UBND huyện từ ngày 08/7/2019 đến ngày 13/7/2019 (10/07/2019)
20Lịch làm việc của Phòng LĐTB&XH từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 (10/07/2019)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019 (15/07/2019)
2Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019 (15/07/2019)
3Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/7/2019 (02/07/2019)
4Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/7/2019 (02/07/2019)
5Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019 (24/06/2019)
6Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019 (04/06/2019)
7Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019 (04/06/2019)
8Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019 (04/06/2019)
9Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019 (27/05/2019)
10Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019 (27/05/2019)
11Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019 (27/05/2019)
12Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019 (20/05/2019)
13Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019 (20/05/2019)
14Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019 (20/05/2019)
15Lịch làm việc của UBND xã Xuân Tâm từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (08/04/2019)
16Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (08/04/2019)
17Lịch làm việc của UBND xã Xuân Thành từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (08/04/2019)
18Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (08/04/2019)
19Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019 (01/04/2019)
20Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019 (01/04/2019)
1 - 20 Next
1Thư mời làm việc về chất lượng hoạt động của xe buýt số 10, vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
2Thư mời làm việc về nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Xuân Lộc, vào lúc 08h gnayf 10/5/2017 (05/05/2017)
3Thư mời làm việc về xử lý xây dựng trái phép tại xã Xuân Thọ vào lúc 9h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
4Thư mời họp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
5Thư mời họp về công tác cải cách hành chính vào lúc 08h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
6Thư mời họp soát xét kế hoạch trồng cây phân tán và trồng cây chỉnh trang đô thị vào lúc 14h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
7Thư mời làm việc để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Đỉnh, vào lúc 08 giờ ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
180-TM-UBND.pdf    
8Thư mời làm việc với xã Bảo Hòa về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vào lúc 08h ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
179-tm-ubnd.pdf    
9Thư mời làm việc để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
178-TM-ubnd.pdf    
10Thư mời làm việc để xử lý kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, vào lúc 14h ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
151-tm-ubnd.pdf    
11Thư mời làm việc để rà soát công tác tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp hội thảo phát triển sản xuất, vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
150-gm-ubnd.pdf    
12Thư mời để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vào lúc 08h ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
149-gm-ubnd.pdf    
13Thư mời làm việc để nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Gia Ray, vào lúc 14h, ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
148-tm-ubnd.pdf    
14Thư mời làm việc để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, vào lúc 14h ngày 10/4/2017 (08/04/2017)
147-tm-ubnd.pdf    
15Thư mời làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vào núi Chứa Chan, vào lúc 08h, ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
146-tm-ubnd.pdf    
16Giấy mời triển khai kế hoạch hướng về cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, vào lúc 07h ngày 30/4/2017 (01/04/2017)
17Thư mời đối thoại với công dân Huỳnh Văn Cảnh vào lúc 9h ngày 4/4/2017 (01/04/2017)
18Thư mời làm việc để đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào lúc 13h30 ngày 3/4/2017 (01/04/2017)
19Thư mời làm việc về công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 14h ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
20Thư mời làm việc về tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường Khu vực chùa Bửu Quang vào lúc 14h ngày 04/4/2017 (01/04/2017)
1 - 20 Next
1Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019 (15/07/2019)
2Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 (10/07/2019)
3Lịch trực Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/7/2019 (02/07/2019)
4Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019 (02/07/2019)
5Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2019 (02/07/2019)
6Lịch tiếp công dân của UBND huyện ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019 (04/06/2019)
7Lịch Tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019 (27/05/2019)
8Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019 (20/05/2019)
9Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019 (13/05/2019)
10Lịch trực 30/4 và 01/5 của xã Xuân Hưng (26/04/2019)
11Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019 (26/04/2019)
12Lịch trực 30/4 và 01/5 của xã Xuân Phú (26/04/2019)
13Lịch trực 30/4 và 01/5 của thị trấn Gia Ray (26/04/2019)
14Lịch trực 30/4 và 01/5 của Phòng Tư pháp (26/04/2019)
15Lịch trực 30/4 và 01/5 của xã Xuân Tâm (26/04/2019)
16Lịch trực 30/4 và 01/5 của xã Xuân Trường (26/04/2019)
17Lịch trực 30/4 và 01/5 của xã Xuân Hiệp (26/04/2019)
18Lịch trực 30/4 và 01/5 của BQL&BVR DTQG núi Chứa Chan (26/04/2019)
19Lịch trực 30/4 và 01/5 của xã Bảo Hòa (26/04/2019)
20Lịch trực 30/4 và 01/5 của Phòng VH&TT (26/04/2019)
1 - 20 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​