• LỊCH LÀM VIỆC
1Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 08/02/2021 đến ngày 20/02/2021 (09/02/2021)
2Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021 (02/02/2021)
3Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021 (27/01/2021)
4Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 28/12/2020 đến ngày 02/01/2021 (30/12/2020)
5Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020 (02/12/2020)
6Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 16/11/2020 đến ngày 21/11/2020 (17/11/2020)
7Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020 (09/11/2020)
8Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020 (04/11/2020)
9Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020 (21/10/2020)
10Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020 (14/10/2020)
11Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020 (03/10/2020)
12Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020 (29/09/2020)
13Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020 (23/09/2020)
14Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 14/9/2020 đến ngày 19/9/2020 (15/09/2020)
15Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020 (09/09/2020)
16Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020 (01/09/2020)
17Lịch làm việc của UBND huyện ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 (24/08/2020)
18Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 17/8/2020 đến ngày 22/8/2020 (18/08/2020)
19Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 10/8/2020 đến ngày 15/8/2020 (11/08/2020)
20Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020 (04/08/2020)
1 - 20 Next
1Lịch công tác của Phòng LĐTBXH từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021 (02/02/2021)
2Lịch công tác của Phòng TCKH từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021 (02/02/2021)
3Lịch công tác của Phòng KTHT từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021 (02/02/2021)
4Lịch công tác của Phòng Y tế từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021 (02/02/2021)
5Lịch công tác của Phòng KTHT từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021 (27/01/2021)
6Lịch công tác của Phòng TCKH từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021 (27/01/2021)
7Lịch công tác của Thanh tra huyện từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021 (27/01/2021)
8Lịch công tác của Phòng LĐTBXH huyện từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021 (27/01/2021)
9Lịch công tác của HĐND huyện từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021 (27/01/2021)
10Lịch làm việc của Phòng Nội vụ từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021 (30/12/2020)
11Lịch công tác của Phòng LĐTBXH từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020 (02/12/2020)
12Lịch công tác của Thanh tra huyện từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020 (02/12/2020)
13Lịch công tác của Phòng KTHT từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020 (02/12/2020)
14Lịch công tác của Phòng TCKH từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020 (02/12/2020)
15Lịch công tác của Phòng LĐTBXH từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020 (02/12/2020)
16Lịch công tác của Phòng Y tế từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020 (02/12/2020)
17Lịch công tác của Phòng LĐTBXH từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020 (17/11/2020)
18Lịch công tác của Thanh tra huyện từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020 (17/11/2020)
19Lịch công tác của Phòng KTHT từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020 (17/11/2020)
20Lịch công tác của Phòng TCKH từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020 (17/11/2020)
1 - 20 Next
1Lịch công tác của xã Xuân Hòa từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 (14/10/2020)
2Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020 (14/10/2020)
3Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020 (03/10/2020)
4Lịch công tác của xã Xuân Hòa từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020 (29/09/2020)
5Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020 (23/09/2020)
6Lịch công tác của xã Xuân Hòa từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020 (09/09/2020)
7Lịch công tác của xã Suối Cát từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020 (09/09/2020)
8Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020 (09/09/2020)
9Lịch làm việc của xã Xuân Bắc từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 (24/08/2020)
10Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 (24/08/2020)
11Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 (24/08/2020)
12Lịch công tác của UBND xã Lang Minh từ ngày 17/8/2020 đến ngày 22/8/2020 (18/08/2020)
13Lịch công tác của UBND xã Suối Cát từ ngày 17/8/2020 đến ngày 22/8/2020 (18/08/2020)
14Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 10/8/2020 đến ngày 15/8/2020 (11/08/2020)
15Lịch công tác của xã Suối Cát từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020 (11/08/2020)
16Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 (04/08/2020)
17Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 (04/08/2020)
18Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 (27/07/2020)
19Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 (27/07/2020)
20Lịch làm việc của xã Xuân Bắc từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 (27/07/2020)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của HĐND từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (18/02/2020)
2Thư mời làm việc về chất lượng hoạt động của xe buýt số 10, vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
3Thư mời làm việc về nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Xuân Lộc, vào lúc 08h gnayf 10/5/2017 (05/05/2017)
4Thư mời làm việc về xử lý xây dựng trái phép tại xã Xuân Thọ vào lúc 9h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
5Thư mời họp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
6Thư mời họp về công tác cải cách hành chính vào lúc 08h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
7Thư mời họp soát xét kế hoạch trồng cây phân tán và trồng cây chỉnh trang đô thị vào lúc 14h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
8Thư mời làm việc để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Đỉnh, vào lúc 08 giờ ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
180-TM-UBND.pdf    
9Thư mời làm việc với xã Bảo Hòa về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vào lúc 08h ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
179-tm-ubnd.pdf    
10Thư mời làm việc để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
178-TM-ubnd.pdf    
11Thư mời làm việc để xử lý kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, vào lúc 14h ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
151-tm-ubnd.pdf    
12Thư mời làm việc để rà soát công tác tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp hội thảo phát triển sản xuất, vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
150-gm-ubnd.pdf    
13Thư mời để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vào lúc 08h ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
149-gm-ubnd.pdf    
14Thư mời làm việc để nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Gia Ray, vào lúc 14h, ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
148-tm-ubnd.pdf    
15Thư mời làm việc để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, vào lúc 14h ngày 10/4/2017 (08/04/2017)
147-tm-ubnd.pdf    
16Thư mời làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vào núi Chứa Chan, vào lúc 08h, ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
146-tm-ubnd.pdf    
17Giấy mời triển khai kế hoạch hướng về cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, vào lúc 07h ngày 30/4/2017 (01/04/2017)
18Thư mời đối thoại với công dân Huỳnh Văn Cảnh vào lúc 9h ngày 4/4/2017 (01/04/2017)
19Thư mời làm việc để đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào lúc 13h30 ngày 3/4/2017 (01/04/2017)
20Thư mời làm việc về công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 14h ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
1 - 20 Next
1Lịch tiếp công dân tháng 2/2021 của HĐND huyện Khóa VI (02/02/2021)
2Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021 (30/12/2020)
3Lịch tiếp công dân tháng 12 của đại biểu HĐND huyện (02/12/2020)
4Lịch trực của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2020 (02/12/2020)
5Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020 (02/12/2020)
6Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020 (09/11/2020)
7Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020 (03/11/2020)
8Lịch trực của Lãnh đạo các ban HĐND và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND huyện từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/11/2020 (03/11/2020)
9Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2020 của Đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc (03/11/2020)
10Lịch trực của UBND huyện tại trụ sở UBND huyện trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh (14/10/2020)
11Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 (14/10/2020)
12Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 (03/10/2020)
13Lịch trực khuôn viên và Nhà công vụ UBND huyện từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020 (29/09/2020)
14Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020 (29/09/2020)
15Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020 (15/09/2020)
16Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020 (09/09/2020)
17Lịch trực UBND huyện từ ngày 01/9/2020 đến ngày 30/9/2020 (01/09/2020)
18Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020 (20/07/2020)
19TB phân công trực theo dõi công vụ qua hệ thống Camera (15/07/2020)
20Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 (07/07/2020)
1 - 20 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​