• LỊCH LÀM VIỆC
1Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 06/7/2020 đến ngày 11/7/2020 (07/07/2020)
2Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 29/6/2020 đến ngày 04/7/2020 (30/06/2020)
3Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 22/6/2020 đến ngày 27/6/2020 (23/06/2020)
4Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 15/6/2020 đến ngày 20/6/2020 (17/06/2020)
5Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 08/6/2020 đến ngày 13/6/2020 (10/06/2020)
6Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/6/2020 đến ngày 06/6/2020 (03/06/2020)
7Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 25/5/2020 đến ngày 30/5/2020 (26/05/2020)
8Lịch trực của UBND huyện từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020 (26/05/2020)
9Lịch làm việc của UBND huyện ngày 18/5/2020 đến ngày 23/5/2020 (19/05/2020)
10Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 11/5/2020 đến ngày 16/5/2020 (13/05/2020)
11Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 20/4/2020 đến ngày 25/4/2020 (20/04/2020)
12Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020 (15/04/2020)
13Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020 (06/04/2020)
14Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 (30/03/2020)
15Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020 (25/03/2020)
16Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 16/3/2019 đến ngày 21/3/2020 (17/03/2020)
17Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 09/3/2020 đến ngày 14/3/2020 (09/03/2020)
18Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020 (04/03/2020)
19Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (18/02/2020)
20 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 10/02/2019 đến ngày 15/2/2020 (11/02/2020)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 (07/07/2020)
2Lịch làm việc của Phòng KTHT từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 (07/07/2020)
3Lịch làm việc của Phòng LĐTBXH từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 (07/07/2020)
4Lịch làm việc của Phòng TCKH từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 (07/07/2020)
5Lịch làm việc của Thanh tra huyện từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 (07/07/2020)
6Lịch làm việc của Thanh tra huyện từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 (30/06/2020)
7Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 (30/06/2020)
8Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 (30/06/2020)
9Lịch làm việc của Phòng KTHT từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 (30/06/2020)
10Lịch làm việc của Phòng TCKH từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 (30/06/2020)
11Lịch làm việc của Phòng LĐTB&XH từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 (30/06/2020)
12Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 (23/06/2020)
13Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 (23/06/2020)
14Lịch làm việc của Phòng KTHT từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 (23/06/2020)
15Lịch làm việc của Phòng LĐTBXH từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 (23/06/2020)
16Lịch làm việc của Phòng VHTT từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 (23/06/2020)
17Lịch làm việc của Phòng KTHT từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020 (17/06/2020)
18Lịch làm việc của Phòng TCKH từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020 (17/06/2020)
19Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020 (17/06/2020)
20Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020 (17/06/2020)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 (07/07/2020)
2Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 (07/07/2020)
3Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hòa từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 (30/06/2020)
4Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 (23/06/2020)
5Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hòa từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 (23/06/2020)
6Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 (23/06/2020)
7Lịch làm việc của xã Xuân Bắc từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020 (17/06/2020)
8Lịch làm việc của xã Xuân Hòa từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020 (17/06/2020)
9Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020 (17/06/2020)
10Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 01/6/2020 đến ngày 5/6/2020 (02/06/2020)
11Lịch làm việc của xã Suối Cao từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020 (26/05/2020)
12Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020 (26/05/2020)
13Lịch làm việc của xã Suối Cát ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020 (19/05/2020)
14Lịch làm việc của xã Xuân Bắc từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020 (19/05/2020)
15Lịch làm việc của xã Xuân Hòa từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020 (19/05/2020)
16Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020 (19/05/2020)
17Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020 (13/05/2020)
18Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020 (13/05/2020)
19Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020 (20/04/2020)
20Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020 (20/04/2020)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của HĐND từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (18/02/2020)
2Thư mời làm việc về chất lượng hoạt động của xe buýt số 10, vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
3Thư mời làm việc về nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Xuân Lộc, vào lúc 08h gnayf 10/5/2017 (05/05/2017)
4Thư mời làm việc về xử lý xây dựng trái phép tại xã Xuân Thọ vào lúc 9h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
5Thư mời họp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
6Thư mời họp về công tác cải cách hành chính vào lúc 08h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
7Thư mời họp soát xét kế hoạch trồng cây phân tán và trồng cây chỉnh trang đô thị vào lúc 14h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
8Thư mời làm việc để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Đỉnh, vào lúc 08 giờ ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
180-TM-UBND.pdf    
9Thư mời làm việc với xã Bảo Hòa về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vào lúc 08h ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
179-tm-ubnd.pdf    
10Thư mời làm việc để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
178-TM-ubnd.pdf    
11Thư mời làm việc để xử lý kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, vào lúc 14h ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
151-tm-ubnd.pdf    
12Thư mời làm việc để rà soát công tác tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp hội thảo phát triển sản xuất, vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
150-gm-ubnd.pdf    
13Thư mời để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vào lúc 08h ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
149-gm-ubnd.pdf    
14Thư mời làm việc để nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Gia Ray, vào lúc 14h, ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
148-tm-ubnd.pdf    
15Thư mời làm việc để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, vào lúc 14h ngày 10/4/2017 (08/04/2017)
147-tm-ubnd.pdf    
16Thư mời làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vào núi Chứa Chan, vào lúc 08h, ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
146-tm-ubnd.pdf    
17Giấy mời triển khai kế hoạch hướng về cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, vào lúc 07h ngày 30/4/2017 (01/04/2017)
18Thư mời đối thoại với công dân Huỳnh Văn Cảnh vào lúc 9h ngày 4/4/2017 (01/04/2017)
19Thư mời làm việc để đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào lúc 13h30 ngày 3/4/2017 (01/04/2017)
20Thư mời làm việc về công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 14h ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
1 - 20 Next
1Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 (07/07/2020)
2Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 (30/06/2020)
3Lịch trực của lãnh đạo UBND từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2020 (30/06/2020)
4Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 (23/06/2020)
5Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020 (17/06/2020)
6Lịch trực, tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện 6 tháng năm 2020 (10/06/2020)
7Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020 (10/06/2020)
8Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020 (03/06/2020)
9Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020 (26/05/2020)
10Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020 (19/05/2020)
11Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020 (13/05/2020)
12Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 (30/03/2020)
13Lịch trực của Ban chỉ huy PCCCR từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020 (25/03/2020)
14Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 16/3/2019 đến ngày 20/3/2020 (17/03/2020)
15Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020 (09/03/2020)
16Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020 (04/03/2020)
17Lịch Tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020 (25/02/2020)
18Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (18/02/2020)
19Lịch tiếp công dân của UBND huyện ngày 10/02/2019 đến ngày 14/2/2020 (11/02/2020)
20Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020 (05/02/2020)
1 - 20 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​