• LỊCH LÀM VIỆC
1Lịch tiếp làm việc của UBND huyện từ ngày 19/03/2018 đến 24/03/2018 (19/03/2018)
2Lịch tiếp làm việc của UBND huyện Xuân Lộc từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018 (10/03/2018)
3Lịch tiếp làm việc của UBND huyện từ ngày 05/03/2018 đến 10/03/2018 (02/03/2018)
4Lịch tiếp làm việc của UBND huyện từ ngày 26/02/2018 đến 03/03/2018 (01/03/2018)
5Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 05/02/2018 đến ngày 24/02/20115 (04/02/2018)
6Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/20115 (26/01/2018)
7Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/20115 (21/01/2018)
8Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/20115 (16/01/2018)
9Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018 (07/01/2018)
10Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018 (02/01/2018)
11Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (24/12/2017)
12Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017 (18/12/2017)
13Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017 (08/12/2017)
14Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 4/12/2017 đến ngày 9/12/2017 (06/12/2017)
15Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017 (24/11/2017)
16Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017 (18/11/2017)
17Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017 (12/11/2017)
18Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017 (05/11/2017)
19Lịch làm việc của UBND huyện (Từ ngày 6/11/2017 đến ngày 12/11/2017) (03/11/2017)
20Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 30/10/2017-04/11/2017 (28/10/2017)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của Phòng TC-KH huyện từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018 (16/03/2018)
2Lịch làm việc của Phòng LĐTB&XH huyện từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018 (16/03/2018)
3Lịch làm việc của Phòng VH&TT huyện từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018 (16/03/2018)
4Lịch làm việc của Phòng Y tế huyện từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018 (16/03/2018)
5Lịch làm việc của Phòng KT&HT huyện từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018 (16/03/2018)
6Lịch làm việc của Phòng GD&ĐT huyện từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018 (16/03/2018)
7Lịch làm việc của Phòng NN&PTNT huyện từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 (16/03/2018)
8Lịch làm việc của TT GDNN-GDTX huyện từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018 (16/03/2018)
9Lịch làm việc của Phòng NN&PTNT huyện từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018 (16/03/2018)
10Lịch làm việc của Phòng TN&MT huyện từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018 (16/03/2018)
11Lịch làm việc của Thanh tra huyện từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018 (16/03/2018)
12Lịch làm việc của Phòng Dân tộc huyện từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018 (16/03/2018)
13Lịch làm việc của Phòng Nội vụ huyện từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018 (16/03/2018)
14Lịch làm việc của Văn Phòng HĐND&UBND huyện từ ngày 12/3/2018 đến 17/3/2018 (14/03/2018)
15Lịch làm việc của Phòng VH&TT huyện từ ngày 12/3/2018 đến 16/3/2018 (12/03/2018)
16Lịch làm việc của Phòng KT-HT huyện từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018 (11/03/2018)
17Lịch làm việc của Phòng TC-KH huyện từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018 (11/03/2018)
18Lịch làm việc của Thư viện huyện từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018 (11/03/2018)
19Lịch làm việc của Phòng LĐTB&XH huyện từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018 (11/03/2018)
20Lịch làm việc của Phòng Y tế huyện từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018 (11/03/2018)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của UBND xã Xuân Thọ từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 (19/03/2018)
2Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 (16/03/2018)
3Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hòa từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 (16/03/2018)
4Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 (16/03/2018)
5Lịch làm việc của Bộ phận một cửa xã Lang Minh từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 (16/03/2018)
6Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 (16/03/2018)
7Lịch làm việc của UBND xã Xuân Trường từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 (16/03/2018)
8Lịch làm việc của UBND TT Gia Ray từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 (16/03/2018)
9Lịch làm việc của UBND xã Xuân Phú từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 (16/03/2018)
10Lịch làm việc của UBND xã Suối Cao từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 (16/03/2018)
11Lịch làm việc của UBND xã Xuân Thành từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 (16/03/2018)
12Lịch làm việc của UBND xã Bảo Hòa từ ngày 12/3/2018 đến 17/3/2018 (12/03/2018)
13lịch công tác của UBND xã Xuân Hòa từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018 (11/03/2018)
14lịch công tác của UBND xã Xuân Hưng từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018 (11/03/2018)
15lịch công tác của UBND xã Xuân Thọ từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018 (11/03/2018)
16lịch công tác của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018 (11/03/2018)
17lịch công tác của UBND xã Suối Cát từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018 (11/03/2018)
18lịch công tác của UBND xã Suối Cao từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018 (11/03/2018)
19lịch công tác của UBND TT Gia Ray từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018 (11/03/2018)
20lịch công tác của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018 (11/03/2018)
1 - 20 Next
1Thư mời làm việc về chất lượng hoạt động của xe buýt số 10, vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
2Thư mời làm việc về nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Xuân Lộc, vào lúc 08h gnayf 10/5/2017 (05/05/2017)
3Thư mời làm việc về xử lý xây dựng trái phép tại xã Xuân Thọ vào lúc 9h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
4Thư mời họp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
5Thư mời họp về công tác cải cách hành chính vào lúc 08h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
6Thư mời họp soát xét kế hoạch trồng cây phân tán và trồng cây chỉnh trang đô thị vào lúc 14h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
7Thư mời làm việc để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Đỉnh, vào lúc 08 giờ ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
180-TM-UBND.pdf    
8Thư mời làm việc với xã Bảo Hòa về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vào lúc 08h ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
179-tm-ubnd.pdf    
9Thư mời làm việc để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
178-TM-ubnd.pdf    
10Thư mời làm việc để xử lý kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, vào lúc 14h ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
151-tm-ubnd.pdf    
11Thư mời làm việc để rà soát công tác tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp hội thảo phát triển sản xuất, vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
150-gm-ubnd.pdf    
12Thư mời để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vào lúc 08h ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
149-gm-ubnd.pdf    
13Thư mời làm việc để nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Gia Ray, vào lúc 14h, ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
148-tm-ubnd.pdf    
14Thư mời làm việc để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, vào lúc 14h ngày 10/4/2017 (08/04/2017)
147-tm-ubnd.pdf    
15Thư mời làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vào núi Chứa Chan, vào lúc 08h, ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
146-tm-ubnd.pdf    
16Giấy mời triển khai kế hoạch hướng về cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, vào lúc 07h ngày 30/4/2017 (01/04/2017)
17Thư mời đối thoại với công dân Huỳnh Văn Cảnh vào lúc 9h ngày 4/4/2017 (01/04/2017)
18Thư mời làm việc để đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào lúc 13h30 ngày 3/4/2017 (01/04/2017)
19Thư mời làm việc về công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 14h ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
20Thư mời làm việc về tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường Khu vực chùa Bửu Quang vào lúc 14h ngày 04/4/2017 (01/04/2017)
1 - 20 Next
1Lịch phân công trực Ban chỉ huy PCCCR mùa khô 2017-2018 (16/03/2018)
2Lịch trực Tổ bảo vệ khuôn viên ủy ban và nhà công vụ từ ngày 01/03/2018 đến ngày 31/03/2018 (22/02/2018)
3Lịch trực Đội tự vệ cơ quan tại khuôn viên UBND huyện từ ngày 01/03/2018 đến 31/03/2018 (22/02/2018)
4Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo huyện từ ngày 05/02/2018 đến 9/02/2018 (08/03/2018)
5Lịch tiếp công dân từ ngày 6/11/2017 đến ngày 10/11/2017 (05/11/2017)
6Lịch trực của UBND huyện từ ngày 02-04/9/2017 (30/08/2017)
451-tb-ubnd_29-8-1.pdf    
7Lịch trực của HĐND và UBND huyện từ ngày 01-31/7/2017 (01/07/2017)
8Lịch trực tiếp công dân của xã Xuân Hưng từ ngày 01-31/7/2017 (01/07/2017)
9Lịch trực của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 01-30/6/2017 (26/05/2017)
10Lịch trực của UBND huyện từ ngày 01-31/5/2017 (27/04/2017)
11Lịch trực UBND huyện từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017 (27/04/2017)
12Lịch trực phòng cháy, chữa cháy ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 (26/04/2017)
13Thông báo lịch tiếp công dân tháng 4/2017 của Đại biểu HĐND huyện (28/03/2017)
55-tb-hdnd.pdf    
14Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 20-24/02/2017 (20/02/2017)
15Thông báo lịch trực của UBND huyện từ ngày 26/01/2017 đến ngày 28/02/2017 (24/01/2017)
16Thông báo lịch trực Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan UBND huyện (24/01/2017)
02-tb-bch.pdf    
17Thông báo lịch trực tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 (23/01/2017)
62-tb-ubnd.pdf    
18Thông báo lịch trực tiếp công dân từ ngày 31/10/2016 đến 04/11/2016 (31/10/2016)
19Thông báo lịch trực, tiếp công dân tháng 11 năm 2016 của Đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VI (27/10/2016)
285-tb-hdnd_27-10-2.pdf    
20Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 10-14/10/2016 (07/10/2016)
626-tb-ubnd__07-10.pdf    
1 - 20 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT:0613 871113 - Fax: 0613.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn - http://xuanloc-dongnai.gov.vn
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​