• LỊCH LÀM VIỆC
1Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 21/5/2018 đến 26/5/2018 (22/05/2018)
2Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (20/05/2018)
3Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018 (11/05/2018)
4Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018 (05/05/2018)
5Lịch trực, tiếp công dân tháng 5 năm 2018 của Đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VI (02/05/2018)
6 Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/4/2018 đến 04/5/2018 (02/05/2018)
7Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 23/4/2018 đến ngày 28/4/2018 (23/04/2018)
8Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 09/4/2018 đến ngày 14/4/2018 (06/04/2018)
9Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018 (31/03/2018)
10Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018 (31/03/2018)
11Lịch làm việc của UBND từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018 (25/03/2018)
12Lịch tiếp làm việc của UBND huyện từ ngày 19/03/2018 đến 24/03/2018 (19/03/2018)
13Lịch tiếp làm việc của UBND huyện Xuân Lộc từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018 (10/03/2018)
14Lịch tiếp làm việc của UBND huyện từ ngày 05/03/2018 đến 10/03/2018 (02/03/2018)
15Lịch tiếp làm việc của UBND huyện từ ngày 26/02/2018 đến 03/03/2018 (01/03/2018)
16Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 05/02/2018 đến ngày 24/02/20115 (04/02/2018)
17Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/20115 (26/01/2018)
18Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/20115 (21/01/2018)
19Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/20115 (16/01/2018)
20Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018 (07/01/2018)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của Phòng TCKH huyện từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (20/05/2018)
2Lịch làm việc của Phòng LĐTB&XH huyện từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (20/05/2018)
3Lịch làm việc của Phòng GD&ĐT huyện từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (20/05/2018)
4Lịch làm việc của Phòng Tư pháp huyện từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (20/05/2018)
5Lịch làm việc của Phòng TN&MT huyện từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (20/05/2018)
6Lịch làm việc của Phòng NNPT&NT huyện từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (20/05/2018)
7Lịch làm việc của Phòng Dân tộc huyện từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (20/05/2018)
8Lịch làm việc của Phòng Nội vụ huyện từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (20/05/2018)
9Lịch làm việc của Nhà Thiếu nhi huyện từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (20/05/2018)
10Lịch làm việc của Thư viện huyện từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (20/05/2018)
11Lịch làm việc của Phòng VH&TT huyện từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (20/05/2018)
12Lịch làm việc của Đài Truyền thanh huyện từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (20/05/2018)
13Lịch làm việc của Bqn KTCTTL huyện từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (20/05/2018)
14Lịch làm việc của Phòng KT&HT huyện từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (20/05/2018)
15Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018 (11/05/2018)
16Lịch làm việc của Phòng GD&ĐT từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018 (11/05/2018)
17Lịch làm việc của Phòng TNMT huyện từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018 (11/05/2018)
18Lịch làm việc của Phòng TC-KH huyện từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018 (11/05/2018)
19Lịch làm việc của Thư viện huyện từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018 (11/05/2018)
20Lịch làm việc của Phòng LĐTB&XH huyện từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018 (11/05/2018)
1 - 20 Next
1lịch công tác của UBND thị trấn Gia Ray từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/5/2018 (19/05/2018)
2lịch công tác của UBND xã Lang Minh từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/5/2018 (19/05/2018)
3lịch công tác của UBND xã Suối Cát từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/5/2018 (19/05/2018)
4lịch công tác của UBND xã Xuân Tâm từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/5/2018 (19/05/2018)
5lịch công tác của UBND xã Suối Cao từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/5/2018 (19/05/2018)
6lịch công tác của UBND xã Xuân Thành từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/5/2018 (19/05/2018)
7lịch công tác của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/5/2018 (19/05/2018)
8lịch công tác của UBND xã Xuân Định từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/5/2018 (19/05/2018)
9Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018 (11/05/2018)
10Lịch làm việc của UBND thị trấn Gia Ray từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018 (11/05/2018)
11Lịch làm việc của UBND xã Xuân Thọ từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018 (11/05/2018)
12Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018 (11/05/2018)
13Lịch làm việc của UBND xã Xuân Thành từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018 (11/05/2018)
14Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018 (11/05/2018)
15Lịch làm việc của UBND xã Xuân Định từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018 (11/05/2018)
16Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hòa từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018 (05/05/2018)
17Lịch làm việc của UBND xã Xuân Thọ từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018 (05/05/2018)
18Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018 (05/05/2018)
19Lịch làm việc của UBND thị trấn Gia Ray từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018 (05/05/2018)
20Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018 (05/05/2018)
1 - 20 Next
1Thư mời làm việc về chất lượng hoạt động của xe buýt số 10, vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
2Thư mời làm việc về nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Xuân Lộc, vào lúc 08h gnayf 10/5/2017 (05/05/2017)
3Thư mời làm việc về xử lý xây dựng trái phép tại xã Xuân Thọ vào lúc 9h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
4Thư mời họp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
5Thư mời họp về công tác cải cách hành chính vào lúc 08h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
6Thư mời họp soát xét kế hoạch trồng cây phân tán và trồng cây chỉnh trang đô thị vào lúc 14h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
7Thư mời làm việc để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Đỉnh, vào lúc 08 giờ ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
180-TM-UBND.pdf    
8Thư mời làm việc với xã Bảo Hòa về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vào lúc 08h ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
179-tm-ubnd.pdf    
9Thư mời làm việc để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
178-TM-ubnd.pdf    
10Thư mời làm việc để xử lý kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, vào lúc 14h ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
151-tm-ubnd.pdf    
11Thư mời làm việc để rà soát công tác tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp hội thảo phát triển sản xuất, vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
150-gm-ubnd.pdf    
12Thư mời để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vào lúc 08h ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
149-gm-ubnd.pdf    
13Thư mời làm việc để nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Gia Ray, vào lúc 14h, ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
148-tm-ubnd.pdf    
14Thư mời làm việc để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, vào lúc 14h ngày 10/4/2017 (08/04/2017)
147-tm-ubnd.pdf    
15Thư mời làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vào núi Chứa Chan, vào lúc 08h, ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
146-tm-ubnd.pdf    
16Giấy mời triển khai kế hoạch hướng về cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, vào lúc 07h ngày 30/4/2017 (01/04/2017)
17Thư mời đối thoại với công dân Huỳnh Văn Cảnh vào lúc 9h ngày 4/4/2017 (01/04/2017)
18Thư mời làm việc để đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào lúc 13h30 ngày 3/4/2017 (01/04/2017)
19Thư mời làm việc về công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 14h ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
20Thư mời làm việc về tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường Khu vực chùa Bửu Quang vào lúc 14h ngày 04/4/2017 (01/04/2017)
1 - 20 Next
1Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của xã Xuân Phú (27/04/2018)
2Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của thị trấn Gia Ray (27/04/2018)
3Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của Hạt kiểm lâm huyện (27/04/2018)
4Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của Thanh tra huyện (27/04/2018)
5Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện (27/04/2018)
6Lịch trực của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018 (27/04/2018)
7Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 và 1/5 của lãnh đạo UBND huyện (27/04/2018)
8Lịch trực cán bộ CCVC Khuôn viên Nhà công vụ huyện từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018 (27/04/2018)
9Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 của xã Lang Minh (27/04/2018)
10Lịch trực Tổ bảo vệ khuôn viên ủy ban và Nhà công vụ từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018 (27/04/2018)
11Lịch trực lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 của Nhà Thiếu nhi huyện (27/04/2018)
12Lịch trực của Ban CHQS huyện tại Khuôn viên UBND huyện từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018 (27/04/2018)
13Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4; 1/5 của Điện Lực huyện (24/04/2018)
14Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4; 1/5 của TT GDNN-GDTX huyện (24/04/2018)
15Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4; 1/5 của UBND xã Xuân Tâm (24/04/2018)
16Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4; 1/5 của UBND xã Xuân Thành (24/04/2018)
17Lịch làm việc của BCH Quân sự huyện từ ngày 09/4/2018 đến 15/4/2018 (09/04/2018)
18Lịch trực Đội tự vệ cơ quan tại Khuôn viên UBND huyện từ ngày 01/4/2018 đến ngày 30/4/2018 (31/03/2018)
19Lịch trực của cán bộ, CCVC Khuôn viên Nhà Công vụ huyện từ ngày 01/4/2018 đến ngày 30/4/2018 (31/03/2018)
20Lịch trực của Thường trực HĐND & UBND huyện từ ngày 01/4/2018 đến ngày 30/4/2018 (31/03/2018)
1 - 20 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​