• LỊCH LÀM VIỆC
1Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019 (20/05/2019)
2Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019 (13/05/2019)
3Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019 (06/05/2019)
4Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019 (06/05/2019)
5Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 29/04/2019 đến ngày 04/5/2019 (01/05/2019)
6Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 22/4/2019 đến ngày 27/4/2019 (23/04/2019)
7Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019 (17/04/2019)
170tbubnd.pdf    
8Lịch làm việc của UBND từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (08/04/2019)
161tbubnd64.pdf    
9Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019 (01/04/2019)
10Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019 (26/03/2019)
11Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019 (18/03/2019)
121tbubnd.pdf    
12Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019 (11/03/2019)
13Lịch làm việc UBND huyện từ ngày 04/03/2019 đến ngày 09/03/2019 (07/03/2019)
14Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019 (27/02/2019)
15Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019 (18/02/2019)
16Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/02/2019 đến 15/02/2019 (11/02/2019)
17Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo huyện từ ngày 11/02/2019 đến 15/02/2019 (11/02/2019)
18Lịch trực của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/02/2019 đến 28/02/2019 (11/02/2019)
19Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/01/2019 đến ngày 02/02/2019 (28/01/2019)
53TBUBND.pdf    
20Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019 (21/01/2019)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của Phòng KT&HT từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019 (20/05/2019)
2Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019 (20/05/2019)
3Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019 (20/05/2019)
4Lịch làm việc của Phòng NN&PTNN từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019 (20/05/2019)
5Lịch làm việc của Thanh tra huyện từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019 (20/05/2019)
6Lịch làm việc của Phòng TN&MT từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019 (20/05/2019)
7Lịch làm việc của Phòng LĐTB&XH từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019 (20/05/2019)
8Lịch làm việc của Phòng Nội vụ từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019 (20/05/2019)
9Lịch làm việc của Nhà Thiếu nhi từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019 (20/05/2019)
10Lịch làm việc của TT HĐND, 02 ban HĐND huyện từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019 (13/05/2019)
11Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019 (13/05/2019)
12Lịch làm việc của Phòng TCKH từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019 (13/05/2019)
13Lịch làm việc của Phòng KTHT từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019 (13/05/2019)
14Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019 (13/05/2019)
15Lịch làm việc của Thanh tra huyện từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019 (13/05/2019)
16Lịch làm việc của Phòng LĐTBXH từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019 (13/05/2019)
17Lịch làm việc của Phòng Nội vụ từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019 (13/05/2019)
18Lịch làm việc của Nhà Thiếu Nhi từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019 (13/05/2019)
19Lịch làm việc của Phòng KTHT từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019 (06/05/2019)
20Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019 (06/05/2019)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019 (20/05/2019)
2Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019 (20/05/2019)
3Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019 (20/05/2019)
4Lịch làm việc của UBND xã Xuân Tâm từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (08/04/2019)
5Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (08/04/2019)
6Lịch làm việc của UBND xã Xuân Thành từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (08/04/2019)
7Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019 (08/04/2019)
8Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019 (01/04/2019)
9Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019 (01/04/2019)
10Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019 (01/04/2019)
11Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019 (26/03/2019)
12Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019 (26/03/2019)
13Lịch làm việc của UBND TT Gia Ray từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019 (26/03/2019)
14Lịch làm việc của UBND xã Xuân Tâm từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019 (26/03/2019)
15Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019 (26/03/2019)
16Lịch làm việc của UBND xã Xuân Thành từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019 (26/03/2019)
17Lịch làm việc của UBND xã Xuân Trường từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019 (26/03/2019)
18Lịch làm việc của UBND xã Bảo Hòa từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019 (26/03/2019)
19Lịch làm việc của UBND xã Xuân Định từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019 (26/03/2019)
20Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019 (26/03/2019)
1 - 20 Next
1Thư mời làm việc về chất lượng hoạt động của xe buýt số 10, vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
2Thư mời làm việc về nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Xuân Lộc, vào lúc 08h gnayf 10/5/2017 (05/05/2017)
3Thư mời làm việc về xử lý xây dựng trái phép tại xã Xuân Thọ vào lúc 9h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
4Thư mời họp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
5Thư mời họp về công tác cải cách hành chính vào lúc 08h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
6Thư mời họp soát xét kế hoạch trồng cây phân tán và trồng cây chỉnh trang đô thị vào lúc 14h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
7Thư mời làm việc để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Đỉnh, vào lúc 08 giờ ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
180-TM-UBND.pdf    
8Thư mời làm việc với xã Bảo Hòa về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vào lúc 08h ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
179-tm-ubnd.pdf    
9Thư mời làm việc để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
178-TM-ubnd.pdf    
10Thư mời làm việc để xử lý kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, vào lúc 14h ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
151-tm-ubnd.pdf    
11Thư mời làm việc để rà soát công tác tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp hội thảo phát triển sản xuất, vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
150-gm-ubnd.pdf    
12Thư mời để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vào lúc 08h ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
149-gm-ubnd.pdf    
13Thư mời làm việc để nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Gia Ray, vào lúc 14h, ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
148-tm-ubnd.pdf    
14Thư mời làm việc để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, vào lúc 14h ngày 10/4/2017 (08/04/2017)
147-tm-ubnd.pdf    
15Thư mời làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vào núi Chứa Chan, vào lúc 08h, ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
146-tm-ubnd.pdf    
16Giấy mời triển khai kế hoạch hướng về cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, vào lúc 07h ngày 30/4/2017 (01/04/2017)
17Thư mời đối thoại với công dân Huỳnh Văn Cảnh vào lúc 9h ngày 4/4/2017 (01/04/2017)
18Thư mời làm việc để đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào lúc 13h30 ngày 3/4/2017 (01/04/2017)
19Thư mời làm việc về công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 14h ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
20Thư mời làm việc về tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường Khu vực chùa Bửu Quang vào lúc 14h ngày 04/4/2017 (01/04/2017)
1 - 20 Next
1Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019 (20/05/2019)
2Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019 (13/05/2019)
3Lịch trực 30/4 và 01/5 của xã Xuân Hưng (26/04/2019)
4Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019 (26/04/2019)
5Lịch trực 30/4 và 01/5 của xã Xuân Phú (26/04/2019)
6Lịch trực 30/4 và 01/5 của thị trấn Gia Ray (26/04/2019)
7Lịch trực 30/4 và 01/5 của Phòng Tư pháp (26/04/2019)
8Lịch trực 30/4 và 01/5 của xã Xuân Tâm (26/04/2019)
9Lịch trực 30/4 và 01/5 của xã Xuân Trường (26/04/2019)
10Lịch trực 30/4 và 01/5 của xã Xuân Hiệp (26/04/2019)
11Lịch trực 30/4 và 01/5 của BQL&BVR DTQG núi Chứa Chan (26/04/2019)
12Lịch trực 30/4 và 01/5 của xã Bảo Hòa (26/04/2019)
13Lịch trực 30/4 và 01/5 của Phòng VH&TT (26/04/2019)
14Lịch trực 30/4 và 01/5 của Phòng TN&MT (26/04/2019)
15Lịch trực Lễ 30/4 và 01/5 của Đội tự vệ cơ quan tại khuôn viên UBND huyện (26/04/2019)
16Lịch trực Lễ 30/4 và 01/5 của Đội tự vệ UBND huyện (26/04/2019)
17Lịch trực Lễ 30/4 và 01/5 của CBCCVC tại khuôn viên Nhà công vụ UBND huyện (26/04/2019)
18Lịch trực Lễ 30/4 và 01/5 của Lãnh đạo HĐND và UBND huyện (26/04/2019)
19Lịch trực Lễ 30/4 và 01/5 của UBND huyện (26/04/2019)
193tbubnd-254.pdf    
20Lịch trực Lễ 30/4 và 01/5 của Hạt Kiểm lâm (26/04/2019)
1 - 20 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​