• LỊCH LÀM VIỆC
1Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 16-22/10/2017 (16/10/2017)
2Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 09-14/10/2017 (07/10/2017)
3Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 02 -07/10/2017 (30/09/2017)
4Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 25-30/9/2017 (27/09/2017)
5Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 18-23/9/2017 (16/09/2017)
6Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 11-16/9/2017 (12/09/2017)
7Lịch làm việc của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện từ ngày 04-09/9/2017 (04/09/2017)
8Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 04-09/9/2017 (01/09/2017)
9Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 28/8-02/9/2017 (25/08/2017)
10Lịch làm việc của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện từ ngày 21-26/8/2017 (22/08/2017)
11Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 21-26/8/2017 (21/08/2017)
12Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 14-19/8/2017 (15/08/2017)
13Lịch làm việc của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện từ ngày 07-12/8/2017 (04/08/2017)
14Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 07-12/8/2017 (04/08/2017)
15Lich làm việc của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện từ ngày 31/7-05/8/2017 (31/07/2017)
16Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 31/7/2017 đến ngày 05/8/2017 (28/07/2017)
17Lịch làm việc của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện từ ngày 24-29/7/2017 (24/07/2017)
18Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 24-29/7/2017 (21/07/2017)
19Lịch làm việc của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện từ ngày 17-22/7/2017 (17/07/2017)
20Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 17-22/7/2017 (14/07/2017)
331-TB-UBND.pdf    
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của Phòng Tài chính - Kế hoạch từ ngày 9-14/9/2017 (10/10/2017)
2Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 9-14/9/2017 (10/10/2017)
3Lịch làm việc của xã Xuân Hiệp từ ngày 9-14/9/2017 (10/10/2017)
4Lịch làm việc của Ban quản lý dự án từ ngày 9-14/9/2017 (10/10/2017)
5Lịch làm việc của Phòng Nội vụ từ ngày 9-14/9/2017 (10/10/2017)
6Lịch làm việc của Phòng Văn hóa và Thông tin từ ngày 9-14/9/2017 (10/10/2017)
7Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 9-14/9/2017 (10/10/2017)
8Lịch làm việc của Phòng Văn hóa và Thông tin từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
9Lịch làm việc của Ban quản lý dự án từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
10Lịch làm việc của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
11Lịch làm việc của Phòng Kinh tế và Hạ tâng từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
12Lịch làm việc của xã Xuân Trường từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
13Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
14Lịch làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
15Lịch làm việc của Phòng Tài chính - Kế hoạch từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
16Lịch làm việc của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
17Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
18Lịch làm việc của Phòng Dân tộc từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
19Lịch làm việc của Thanh tra huyện từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
20Lịch làm việc của Phòng Nội vụ từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của xã Xuân Hòa từ ngày 9-14/9/2017 (10/10/2017)
2Lịch làm việc của xã Xuân Thành từ ngày 9-14/9/2017 (10/10/2017)
3Lịch làm việc của xã Xuân Trường từ ngày 9-14/9/2017 (10/10/2017)
4Lịch làm việc của xã Xuân Định từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
5Lịch làm việc của xã Bảo Hòa từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
6Lịch làm việc của xã Xuân Thành từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
7Lịch làm việc của xã Xuân Tâm từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
8Lịch làm việc của xã Xuân Hòa từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
9Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 02-07/10/2017 (05/10/2017)
10Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 02-7/10/2017 (01/10/2017)
11Lịch làm việc của xã Xuân Định từ ngày 04-09/9/2017 (08/09/2017)
12Lịch làm việc của xã Bảo Hòa từ ngày 04-09/9/2017 (06/09/2017)
13Lịch làm việc của xã Xuân Tâm từ ngày 04-09/9/2017 (04/09/2017)
14Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 04-09/9/2017 (04/09/2017)
15Lịch làm của xã Xuân Tâm từ ngày 28/8-02/9/2017 (30/08/2017)
16Lịch làm việc của xã Xuân Thành từ ngày 28/8-02/9/2017 (30/08/2017)
17Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 28/8-02/9/2017 (30/08/2017)
18Lịch làm việc của xã Xuân Hòa từ ngày 28/8-02/9/2017 (30/08/2017)
19Lịch làm việc của xã Xuân Định từ ngày 28/8-02/9/2017 (30/08/2017)
20Lịch làm việc của xã Xuân Hiệp từ ngày 28/8-02/9/2017 (30/08/2017)
1 - 20 Next
1Thư mời làm việc về chất lượng hoạt động của xe buýt số 10, vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
2Thư mời làm việc về nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Xuân Lộc, vào lúc 08h gnayf 10/5/2017 (05/05/2017)
3Thư mời làm việc về xử lý xây dựng trái phép tại xã Xuân Thọ vào lúc 9h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
4Thư mời họp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
5Thư mời họp về công tác cải cách hành chính vào lúc 08h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
6Thư mời họp soát xét kế hoạch trồng cây phân tán và trồng cây chỉnh trang đô thị vào lúc 14h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
7Thư mời làm việc để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Đỉnh, vào lúc 08 giờ ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
180-TM-UBND.pdf    
8Thư mời làm việc với xã Bảo Hòa về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vào lúc 08h ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
179-tm-ubnd.pdf    
9Thư mời làm việc để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
178-TM-ubnd.pdf    
10Thư mời làm việc để xử lý kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, vào lúc 14h ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
151-tm-ubnd.pdf    
11Thư mời làm việc để rà soát công tác tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp hội thảo phát triển sản xuất, vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
150-gm-ubnd.pdf    
12Thư mời để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vào lúc 08h ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
149-gm-ubnd.pdf    
13Thư mời làm việc để nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Gia Ray, vào lúc 14h, ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
148-tm-ubnd.pdf    
14Thư mời làm việc để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, vào lúc 14h ngày 10/4/2017 (08/04/2017)
147-tm-ubnd.pdf    
15Thư mời làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vào núi Chứa Chan, vào lúc 08h, ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
146-tm-ubnd.pdf    
16Giấy mời triển khai kế hoạch hướng về cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, vào lúc 07h ngày 30/4/2017 (01/04/2017)
17Thư mời đối thoại với công dân Huỳnh Văn Cảnh vào lúc 9h ngày 4/4/2017 (01/04/2017)
18Thư mời làm việc để đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào lúc 13h30 ngày 3/4/2017 (01/04/2017)
19Thư mời làm việc về công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 14h ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
20Thư mời làm việc về tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường Khu vực chùa Bửu Quang vào lúc 14h ngày 04/4/2017 (01/04/2017)
1 - 20 Next
1Lịch trực của UBND huyện từ ngày 02-04/9/2017 (30/08/2017)
451-tb-ubnd_29-8-1.pdf    
2Lịch trực của HĐND và UBND huyện từ ngày 01-31/7/2017 (01/07/2017)
3Lịch trực tiếp công dân của xã Xuân Hưng từ ngày 01-31/7/2017 (01/07/2017)
4Lịch trực của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 01-30/6/2017 (26/05/2017)
5Lịch trực của UBND huyện từ ngày 01-31/5/2017 (27/04/2017)
6Lịch trực UBND huyện từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017 (27/04/2017)
7Lịch trực phòng cháy, chữa cháy ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 (26/04/2017)
8Thông báo lịch tiếp công dân tháng 4/2017 của Đại biểu HĐND huyện (28/03/2017)
55-tb-hdnd.pdf    
9Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 20-24/02/2017 (20/02/2017)
10Thông báo lịch trực của UBND huyện từ ngày 26/01/2017 đến ngày 28/02/2017 (24/01/2017)
11Thông báo lịch trực Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan UBND huyện (24/01/2017)
02-tb-bch.pdf    
12Thông báo lịch trực tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 (23/01/2017)
62-tb-ubnd.pdf    
13Thông báo lịch trực tiếp công dân từ ngày 31/10/2016 đến 04/11/2016 (31/10/2016)
14Thông báo lịch trực, tiếp công dân tháng 11 năm 2016 của Đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VI (27/10/2016)
285-tb-hdnd_27-10-2.pdf    
15Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 10-14/10/2016 (07/10/2016)
626-tb-ubnd__07-10.pdf    
16Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 29/9/2016 - 30/9/2016 (25/09/2016)
589-tb-ubnd_23-9-1.pdf    
17Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 19-23/9/2016 (18/09/2016)
18Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 05-09/9/2016 (06/09/2016)
19Thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2016 của Đại biểu HĐND huyện Khóa VI (06/09/2016)
20Thông báo lịch trực Lễ Kỷ niệm 71 năm ngày cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 (31/08/2016)
1 - 20 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT:0613 871113 - Fax: 0613.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn - http://xuanloc-dongnai.gov.vn
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​