• LỊCH LÀM VIỆC
1Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019 (15/01/2019)
2Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019 (07/01/2019)
3Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018 (05/12/2018)
4Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/12/2018 đến ngày 12/10/2018 (25/11/2018)
5Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018 (20/11/2018)
6Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018 (12/11/2018)
7Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018 (21/10/2018)
8Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (15/10/2018)
9Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (07/10/2018)
10Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/10/2018 đến 06/10/2018 (01/10/2018)
11Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/9/2018 đến ngày 9/9/2018 (22/09/2018)
12Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/9/2018 đến ngày 22/9/2018 (15/09/2018)
13Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/9/2018 đến ngày 08/9/2018 (03/09/2018)
14Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/8/2018 đến ngày 01/9/2018 (27/08/2018)
15Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018 (19/08/2018)
16Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018 (12/08/2018)
370tbubnd.pdf    
17Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/8/2018 đến ngày 11/8/2018 (06/08/2018)
18Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/7/2018 đến ngày 04/8/2018 (29/07/2018)
19Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (21/07/2018)
20Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (21/07/2018)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của Phòng TC-KH từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019 (15/01/2019)
2Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019 (15/01/2019)
3Lịch làm việc của Phòng NNPTNT từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019 (15/01/2019)
4Lịch làm việc của Thanh tra từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019 (15/01/2019)
5Lịch làm việc của Phòng Nội vụ từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019 (15/01/2019)
6Lịch làm việc của Phòng TN&MT từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019 (15/01/2019)
7Lịch làm việc của Phòng LĐTB&XH từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019 (15/01/2019)
8Lịch làm việc của Phòng TCKH ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019 (07/01/2019)
9Lịch làm việc của Phòng KT&HT ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019 (07/01/2019)
10Lịch làm việc của Phòng Y tế ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019 (07/01/2019)
11Lịch làm việc của Phòng NNPTNT ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019 (07/01/2019)
12Lịch làm việc của Phòng LĐTB&XH ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019 (07/01/2019)
13Lịch làm việc của Phòng TNMT ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019 (07/01/2019)
14Lịch làm việc của TT PTQĐ từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018 (05/12/2018)
15Lịch làm việc của Phòng TCKH từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018 (05/12/2018)
16Lịch làm việc của Thanh tra huyện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018 (05/12/2018)
17Lịch làm việc của Văn Phòng UBND huyện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 8/12/2018 (05/12/2018)
18Lịch làm việc của Phòng Nội vụ từ ngày 03/12/2018 đến ngày 7/12/2018 (05/12/2018)
88pvvn1.jpg    
19Lịch công tác của Phòng TCKH từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018 (25/11/2018)
20Lịch công tác của Phòng Nội vụ từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018 (25/11/2018)
1 - 20 Next
1Lịch công tác tuần của UBND xã Suối Cát từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018 (22/09/2018)
2Lịch công tác tuần của UBND xã Lang Minh từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018 (22/09/2018)
3Lịch công tác tuần của UBND xã Xuân Thành từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018 (22/09/2018)
4Lịch công tác tuần của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018 (22/09/2018)
5Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hòa từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018 (19/08/2018)
6Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018 (19/08/2018)
7Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018 (19/08/2018)
8Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018 (19/08/2018)
9Lịch làm việc của TT Gia Ray từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018 (12/08/2018)
10Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018 (12/08/2018)
11Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018 (12/08/2018)
12Lịch làm việc của xã Xuân Thành từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018 (12/08/2018)
13Lịch làm việc của xã Xuân Hiệp từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018 (12/08/2018)
14Lịch làm việc của UBND TT Gia Ray từ ngày 30/7/2018 đến ngày 04/8/2018 (29/07/2018)
15Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 30/7/2018 đến ngày 04/8/2018 (29/07/2018)
16Lịch làm việc của thị trấn Gia Ray từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018 (21/07/2018)
17Lịch làm việc của xã Xuân Tâm từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018 (21/07/2018)
18Lịch làm việc của xã Xuân Phú từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018 (21/07/2018)
19Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018 (21/07/2018)
20Lịch làm việc của xã Xuân Thành từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018 (21/07/2018)
1 - 20 Next
1Thư mời làm việc về chất lượng hoạt động của xe buýt số 10, vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
2Thư mời làm việc về nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Xuân Lộc, vào lúc 08h gnayf 10/5/2017 (05/05/2017)
3Thư mời làm việc về xử lý xây dựng trái phép tại xã Xuân Thọ vào lúc 9h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
4Thư mời họp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
5Thư mời họp về công tác cải cách hành chính vào lúc 08h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
6Thư mời họp soát xét kế hoạch trồng cây phân tán và trồng cây chỉnh trang đô thị vào lúc 14h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
7Thư mời làm việc để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Đỉnh, vào lúc 08 giờ ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
180-TM-UBND.pdf    
8Thư mời làm việc với xã Bảo Hòa về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vào lúc 08h ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
179-tm-ubnd.pdf    
9Thư mời làm việc để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
178-TM-ubnd.pdf    
10Thư mời làm việc để xử lý kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, vào lúc 14h ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
151-tm-ubnd.pdf    
11Thư mời làm việc để rà soát công tác tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp hội thảo phát triển sản xuất, vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
150-gm-ubnd.pdf    
12Thư mời để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vào lúc 08h ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
149-gm-ubnd.pdf    
13Thư mời làm việc để nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Gia Ray, vào lúc 14h, ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
148-tm-ubnd.pdf    
14Thư mời làm việc để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, vào lúc 14h ngày 10/4/2017 (08/04/2017)
147-tm-ubnd.pdf    
15Thư mời làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vào núi Chứa Chan, vào lúc 08h, ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
146-tm-ubnd.pdf    
16Giấy mời triển khai kế hoạch hướng về cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, vào lúc 07h ngày 30/4/2017 (01/04/2017)
17Thư mời đối thoại với công dân Huỳnh Văn Cảnh vào lúc 9h ngày 4/4/2017 (01/04/2017)
18Thư mời làm việc để đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào lúc 13h30 ngày 3/4/2017 (01/04/2017)
19Thư mời làm việc về công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 14h ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
20Thư mời làm việc về tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường Khu vực chùa Bửu Quang vào lúc 14h ngày 04/4/2017 (01/04/2017)
1 - 20 Next
1Lịch tiếp công dân từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019 (15/01/2019)
2Lịch trực tiếp công dân tháng 01/2019 của Đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VI (07/01/2019)
3Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018 (25/11/2018)
4Lịch tiếp công dân của lãnh đạo huyện từ ngày 01/10/2018 đến 05/10/2018 (01/10/2018)
5Lịch trực của Trường trực HĐND&UBND từ ngày 01/10/2018 đến 31/10/2018 (01/10/2018)
6Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (15/09/2018)
7Lịch Tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10/09/2018)
8Lịch trực Tổ bảo vệ khuôn viên ủy ban và nhà công vụ từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/9/2018 (27/08/2018)
9Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (12/08/2018)
10Lịch trực Tổ bảo vệ tại khuôn viên UBND và nhà công vụ huyện từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (06/08/2018)
11Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (15/07/2018)
12Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018 (01/07/2018)
13Lịch trực của CBCCVC khuôn viên nhà công vụ huyện từ ngày 01/7/2018 đến ngày 31/7/2018 (01/07/2018)
311tbubnd-296.pdf    
14Lịch công tác của Ban Chỉ huy Quân sự huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018 (10/06/2018)
15Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của xã Xuân Phú (27/04/2018)
16Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của thị trấn Gia Ray (27/04/2018)
17Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của Hạt kiểm lâm huyện (27/04/2018)
18Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của Thanh tra huyện (27/04/2018)
19Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện (27/04/2018)
20Lịch trực của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018 (27/04/2018)
1 - 20 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​