An ninh - Quốc phòng

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4
  • 12/10/2020

​Sáng ngày 5/10, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Xuân Lộc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc ...

Nông thôn mới - Nông nghiệp

/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/hinhthuanhg.jpg
Xuân Lộc triển khai mã số vùng trồng cho nông sản chủ lực
  • 17/10/2020

Nhằm hỗ trợ cho các HTX, THT, trang trại, doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn huyện tiếp cạnh, xây dựng mã số vùng trồng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì, phối hợp với Trung ...

Kinh tế - Môi trường

Tình hình cấp phép xây dựng đến tháng 10 năm 2020
  • 23/10/2020

​Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, đến ngày 22 tháng 10 năm 2020 qua kiểm tra hồ sơ, thủ tục và phối hợp với công chức địa chính xây dựng các xã, thị trấn ...

Hoạt động chính quyền, nhà nước

Giám sát công tác xét xử tại tòa án Xuân Lộc
  • 23/10/2020

​Sáng ngày 22 tháng 10, Ban pháp chế hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc đã có buổi giám sát tại tòa án nhân dân huyện về tình hình xét xử các vụ án trong thời gian từ đầu năm ...

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​