Kinh tế - Môi trường

Sầu riêng đầu vụ giá cao
  • 24/05/2017

Người trồng sầu riêng tại xã Xuân Định, Huyện Xuân Lộc đang bước vào vụ thu hoạch năm 2017. Hiện tại giá sầu riêng tại vườn được thu mua ở mức khá cao.

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT:0613 871113 - Fax: 0613.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn - http://xuanloc-dongnai.gov.vn
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​