An ninh - Quốc phòng

Xuân Lộc ra quân năm an toàn giao thông 2021
  • 11/01/2021

​Sáng 8/01, Ban an toàn giao thông huyện Xuân Lộc tổ chức lễ phát động ra quân năm an toàn giao thông 2021. Với chủ đề : “ nâng cao năng lực, hiệu quả và kỉ cương thực thi pháp ...

Cải cách hành chính

/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/chungthucrrew.jpg
Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia
  • 28/12/2020

Ngày 22/12/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 15623/KH-UBND ngày 22/12/2020 về Triển khai dịch công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc triển khai áp dụng ...

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​