Kinh tế - Môi trường

Xuân Lộc phun xịt khử khuẩn trụ sở các cơ quan, đơn vị
  • 30/07/2021

​Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 đang diễn biến hết sức phức tạp. Sáng ngày 30/7, Ngành y tế huyện Xuân Lộc đã triển khai xử lý phun hóa chất khử trùng chủ động bằng Cloramin B ...

Xã - Thị trấn

Xuân Hưng thực hiện tốt Văn bản số 6415/UBND – VX của UBND huyện về thực hiện ...
  • 30/07/2021

​Ngày 28/7/2021, UBND xã Xuân Hưng ban hành công văn số 599/CV-UBND thực hiện theo Văn bản số 6415/UBND – VX của UBND huyện Xuân Lộc về việc thực hiện nghiêm các biện pháp trong công tác phòng, chống ...

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​