Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo số điện thoại Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em
Nội dung thông báo

​Thông báo số điện thoại Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và số điện thoại tiếp nhận các vấn đề liên quan đến trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 02513.842.119

1203-kem-1597 SDT WEB1.jpg


Ngày đăng4/27/2018 9:07 AM
Đơn vi thông báoPhòng Văn hóa và Thông tin huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​