Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoGóp ý kiến Hướng dẫn quy trình đăng ký và đánh giá Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu
Nội dung thông báo

​Góp ý kiến Hướng dẫn quy trình đăng ký và đánh giá Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu​

Đính kèm: 1361ubndnc-064.pdf

Ngày đăng4/12/2018 9:10 AM
Đơn vi thông báoPhòng Văn hóa và Thông tin huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​