Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo tiếp nhận - trả kết quả chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
Nội dung thông báo
 

​Từ ngày 01/03/2018 việc cấp giấy chứng minh nhân dân được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện​.

 
Ngày đăng3/2/2018 2:37 PM
Đơn vi thông báo

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​