Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo kết quả công bố, công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Xuân Lộc
Nội dung thông báo

Kết quả công bố, công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Xuân Lộc​

424 BAO CAO KQ CONG KHAI DIEU CHINH QUY HOACH.pdf

Ngày đăng1/2/2018 3:16 PM
Đơn vi thông báoPhòng TNMT huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​