Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc (đợt 1) năm học 2017 - 2018
Nội dung thông báo

​Đính kèm tại đây : - Thông báo kết quả.pdf

                            - Mẫu đơn phúc khảo.pdf

Ngày đăng12/9/2017 9:26 PM
Đơn vi thông báo

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​