Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báo02/TB-HĐTD Thông báo Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2017 (đợt 1))
Nội dung thông báo

​02/TB-HĐTD Thông báo Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2017 (đợt 1)

File đính kèm: 

02-tb-hdtd 10-11-2017.pdf
DS NV Thiet bi tieu hoc.pdf

DS GV Tieng Anh.pdf

DS GV Mam non.pdf
DS GV Tieu Hoc.pdf


Ngày đăng11/13/2017 1:31 PM
Đơn vi thông báo

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​