Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báo03/TB-HĐTD Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc, đợt 1 năm học 2017-2018
Nội dung thông báo

​03/TB-HĐTD Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc, đợt 1 năm học 2017-2018:

File đính kèm :03-tb-hdtd 10-11-2017.pdf

Ngày đăng11/13/2017 1:27 PM
Đơn vi thông báoHội đồng tuyển dụng Viên chức

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​