Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoQĐ số 3748/QĐ-UBND phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo tiếp cận đa chiều GĐ 2016-2020
Nội dung thông báo

​QĐ số 3748/QĐ-UBND phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo tiếp cận đa chiều giữa kỳ (cuối năm 2017) giai đoạn 2016 - 2020 và điều tra hộ có mức số trung bình giai đoạn 2017-2020​ huyện Xuân Lộc

3748qdubnd-0111.pdf

Ngày đăng11/3/2017 2:12 PM
Đơn vi thông báoUBND huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​