Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoQuyết định v/v thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến kênh mương Hồ chứa nước Gia Măng
Nội dung thông báo

QĐ 3740/QĐ-UBND v/v thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến kênh mương Hồ chứa nước Gia Măng​​  3740qdubnd.pdf

QĐ 3741/QĐ-UBND v/v thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến kênh mương Hồ chứa nước Gia Măng​  3741qdubnd.pdf

QĐ 3742/QĐ-UBND v/v thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến kênh mương Hồ chứa nước Gia Măng​  3742qdubnd.pdf

Ngày đăng11/3/2017 2:16 PM
Đơn vi thông báoUBND huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​