Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báo01/TB-HĐTDVC Thông báo Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc năm học 2017-2018
Nội dung thông báo

​01/TB-HĐTDVC Thông báo Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc năm học 2017-2018:

File đính kèm: 01-tb-hdtd 06-10-2017.pdf

Ngày đăng10/10/2017 4:02 PM
Đơn vi thông báoHội đồng tuyển dụng Viên chức

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​