Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoKế hoạch phát động và phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu
Nội dung thông báo

​Kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu​ trên địa bàn huyện

180-kh-ubnd 26-9.pdf

Ngày đăng10/5/2017 10:14 AM
Đơn vi thông báoUBND huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​