Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo kết quả tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Xuân Lộc năm 2017
Nội dung thông báo

​Thông báo kết quả tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Xuân Lộc năm 2017: 

Đính kèm file thông báo: 406-tb-ubnd 08-8.pdf

Đính kèm Đơn phúc khảo: Don phuc khao.pdf

Ngày đăng8/9/2017 8:40 AM
Đơn vi thông báo

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​