Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã thuộc UBND huyện Xuân Lộc năm 2017
Nội dung thông báo

​Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã thuộc UBND huyện Xuân Lộc năm 2017

File đính kèm: 02-tb-hdtd.pdf

Ngày đăng7/26/2017 3:55 PM
Đơn vi thông báo

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​