Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoQuyết định quy hoạch tổng thể núi Chứa Chan giai đoạn 2016 -2020, tầm nhìn 2030
Nội dung thông báo

​Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích danh lam thắng cảnh quốc gia núi Chứa Chan giai đoạn 2016 -2020​, tầm nhìn 2030 1746-QĐ-UBND.pdf

Ngày đăng7/21/2017 10:37 AM
Đơn vi thông báo

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​