Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo Kết quả thi tuyển Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc, đợt 2 năm học 2016-2017
Nội dung thông báo

​Thông báo Kết quả thi tuyển Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc, đợt 2 năm học 2016-2017: File đính kèm 6-tb-hdtd 9-5-2017.pdf

Kết quả tuyển sinh giáo viên mầm non: GV MN.pdf

Kết quả tuyển sinh giáo viên Tiểu học:  GV TH.pdf

Kết quả tuyển sinh giáo viên Anh Văn: GV AV.pdf

Kết quả tuyển sinh giáo viên Vật lý: GV Ly.pdf

Kết quả tuyển sinh giáo viên Giáo dục công dân: GV GDCD.pdf

Kết quả tuyển sinh giáo viên Văn học: GV VAN.pdf

Kết quả tuyển sinh giáo viên Thể dục: GV TD.pdf

Kết quả tuyển sinh giáo viên Hóa học: GV Hoa.pdf

Ngày đăng5/10/2017 8:45 AM
Đơn vi thông báo

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​