Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoTB: Tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND" do Bộ Tư pháp tổ chức
Nội dung thông báo

Thông báo: Tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND" do Bộ Tư pháp tổ chức

Đính kèm: 2422_ubnd_th 05_4 (1).pdf

                the le.pdf

Ngày đăng4/7/2021 11:00 AM
Đơn vi thông báoPhòng Tư pháp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​