Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoHội đồng tuyển dụng viên chức xin Thông báo về việc Tổ chức kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021
Nội dung thông báo

​Hội đồng tuyển dụng viên chức xin Thông báo về việc Tổ chức kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021.

Nội dung: File đính kèm 04-tb-hdxt 6-10-2020.signed.pdf

Ngày đăng10/7/2020 3:28 PM
Đơn vi thông báo

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​