Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo tuyển dụng Viên chức đợt 1 năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Xuân Lộc
Nội dung thông báo

​Căn cứ vào nhu cầu tình hình thực tế nhân sự tại Trung Tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tiến hành tuyển dụng Viên chức đợt 1 năm 2020 với nội dung cụ thể như sau: File đính kèm 63-tb-ttdvnn.pdf

Ngày đăng9/29/2020 1:59 PM
Đơn vi thông báo

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​