Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoLấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP
Nội dung thông báo

​Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19


Đính kèm: 6599ubndkt-188 lay y kien.pdf

Ngày đăng8/18/2020 4:14 PM
Đơn vi thông báo

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​