Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoCông bố công khai số liệu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và phân bổ vốn đầu tư năm 2020
Nội dung thông báo

​QĐ số 168/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND huyện về việc Công bố công khai số liệu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và phân bổ vốn đầu tư năm 2020​


Đính kèm: 168qdubnd-1301.signed.pdf

Ngày đăng7/13/2020 4:13 PM
Đơn vi thông báoPhòng Văn hóa và Thông tin

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​