Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoKế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Xuân lộc năm 2017
Nội dung thông báo

​Nhằm bổ sung đội nghũ Công chức cho UBND các xã thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Xuân lộc năm 2017, cụ thể: Đính kèm file : 58-kh-ubnd 13-3-2017.pdf

Ngày đăng3/15/2017 3:01 PM
Đơn vi thông báoPhòng Nội vụ huyện Xuân Lộc

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT:0613 871113 - Fax: 0613.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn - http://xuanloc-dongnai.gov.vn
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​