Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoTB: Mở cửa hoạt động trở lại cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện
Nội dung thông báo

Thưc hiên Văn bản số  1246//SVHTTDL-TCHC ngày 15/6/2020 của Sở Văhóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện văn bản số 6714/UBND-KGVX ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh. Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị cáccơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nội dung sau:

1.  UBND các xã, thị trấn  thông báo đến các cơ sở kinh doanh  dịch vụ karaoke trên địa bàn về việc mở cửa hoạt động trở lại. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tổ kiểm tra liên ngành  tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke  trên địa bàn xã, thị trấn; kịp thời phát hiện các hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật có nguy cơ cao xảy ra khi mở lại các dịch vụ này; đồng  thời phối hợp với các lực lượng chức năng xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm  (đặc biệt là hành vi sử dụng matúy).

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nghệ sĩ, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công  tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời luôn đảm bảo việc thực hiện các biện  pháp phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế.

Phòng VH​

Ngày đăng6/18/2020 3:28 PM
Đơn vi thông báoPhòng Văn hóa và Thông tin

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​