Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo Chỉ tiêu tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc, đợt 2 năm học 2016-2017
Nội dung thông báo

​Thông báo Chỉ tiêu tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc, đợt 2 năm học 2016-201: 01-tb-hdtd 206-3-2017.pdf

Ngày đăng3/7/2017 8:27 AM
Đơn vi thông báoHội đồng tuyển dụng viên chức

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​