Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoTB: Tạm dừng hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Dân Ca
Nội dung thông báo

Tạm dừng hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Dân Ca

       Căn cứ Công văn số 365A/CAH-KTMT ngày 05/5/2020 của Công an huyện Xuân Lộc về việc đề nghị tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Dân Ca, tại ấp 1A, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra, xử lý về hành vi “Để cho người khác lợi dụng sử dụng ma túy tại cơ sở do mình quản lý”;

   Căn cứ khoản 2, Điều 15, Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

      Phòng Văn hóa và Thông tin yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Dân Ca, tại ấp 1, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (Giấy phép kinh doanh karaoke số 112/GP.KA cấp ngày 09/03/2018) tạm ngưng hoạt động kinh doanh từ ngày 18/5/2020 đến hết ngày 18/8/2020. Đồng thời, hợp tác với Công an huyện trong việc điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

 
Ngày đăng5/22/2020 4:19 PM
Đơn vi thông báoPhòng Văn hóa và Thông tin

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​