Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo tạm hoãn thời gian xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 (Đợt 1)
Nội dung thông báo

​Thực hiện công văn số 2299/UBND-NC ngày 31/3/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về triển khai thực hiện Chỉ thị 09/CT-UBND của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất, góp phần bảo vệ chăm sóc sức khỏa cho thí sinh, cán bộ, nhân viên trong Hội đồng tuyển dụng viên chức.

Nay, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến các thí sinh, các thành viên Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức, việc tạm hoãn thời gian tổ chức xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (thời gian tổ chức xét tuyển sẽ được Hội đồng xét tuyển thông báo sau).

File đính kèm: 04-tb-hdxt 01-4-2020.pdf

Ngày đăng4/1/2020 4:10 PM
Đơn vi thông báo

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​