Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020
Nội dung thông báo

​Hội đồng xét tuyển viên chức Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

- VB Thông báo: 02-tb-hdxt.pdf

- Phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin: Phieu yeu cau.pdf

Ngày đăng3/27/2020 4:42 PM
Đơn vi thông báo

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​