Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo: Về việc đăng ký tham gia Hội thi “Ảnh đẹp xây dựng nông thôn mới” huyện Xuân Lộc năm 2020
Nội dung thông báo
 Thông báo: Về việc đăng ký tham gia Hội thi  “Ảnh đẹp xây dựng nông thôn mới” huyện Xuân Lộc năm 2020

​            

         Thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND, ngày 18/11/2019 của UBND huyện về việc tổ chức Hội thi “Ảnh đẹp xây dựng nông thôn mới” huyện Xuân Lộc năm 2020;

          Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Hội thi “Ảnh đẹp xây dựng nông thôn mới” huyện Xuân Lộc năm 2020 diễn ra theo đúng Kế hoạch. Nay Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Xuân Lộc xin thông báo cho tất cả các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên đang sinh hoạt tại các Câu lạc bộ trong và ngoài huyện khẩn trương gửi ảnh tham gia Hội thi “Ảnh đẹp xây dựng nông thôn mới” huyện Xuân Lộc năm 2020 về Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Xuân Lộc; mọi thông tin liên hệ về cuộc thi, vui lòng gửi về địa chỉ email: duynk1974@gmail.com (SĐT: 0903 813 576); từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 28/02/2020.

          Ban tổ chức Hội thi rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị, các CLB nhiếp ảnh và Hội Văn học nghệ thuật trong và ngoài tỉnh để Hội thi thành công tốt đẹp.

 
Ngày đăng2/24/2020 2:28 PM
Đơn vi thông báo

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​