Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoKế hoạc sử dụng đất năm 2020 huyện Xuân Lộc
Nội dung thông báo

Thông báo số 109/TB-UBND của UBND huyện về viêc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện

Đính kèm: 109tbubnd2101.signed.pdf

Ngày đăng8/14/2020 9:15 AM
Đơn vi thông báoTrung tâm phát triển Quỹ đất huyện Xuân Lộc

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​