Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc 2019-2020 (Đợt 1)
Nội dung thông báo

​Thông báo tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc 2019-2020 (Đợt 1): File đính kèm 05-tb-ubnd.pdf

Phieu-dang-ky-tuyen-dung.docx

Mau-phieu-bien-nhan-thi-tuyen-cong-chuc.docx

Ngày đăng1/8/2020 9:47 AM
Đơn vi thông báoUBND huyện Xuân Lộc

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​