Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc ngành Thông tin và Truyền thông
Nội dung thông báo

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai.


​Ngày 05/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1702/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định là danh mục các thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung 8 thủ tục hành chính cấp tỉnh, bao gồm Thủ tục hành chính cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (thuộc lĩnh vực Xuất bản In và Phát hành);  Thủ tục hành chính cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (thuộc lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử); Cấp giấy phép bưu chính; Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính và Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (thuộc lĩnh vực Bưu chính).

Bãi bỏ một thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Báo chí đối với thủ tục Phát hành thông cáo báo chí.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2019. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ (thuộc số thứ tự 8 – Mục I), 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (thuộc số thứ tự 2 – Mục II, số thứ tự 4 – Mục III, số thứ tự từ 01 đến 08 – Mục IV) ban hành tại Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; các nội dung khác của  Quyết định số 1842/QĐ-UBND vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Trung tâm hành chính công tỉnh tổ chức niêm yết, công khai các thủ tục hành chính được công bố tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị.​

1702 web1.jpg


1702 web2.jpg

1702 web3.jpg

Đính kèm:  1702 web.pdf

Ngày đăng10/25/2019 12:31 PM
Đơn vi thông báo

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​