Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoCông ty cổ phần Nông nghiệp Trung Sơn chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi gà tại xã Suối Cao
Nội dung thông báo
 

​Công ty cổ phần Nông nghiệp Trung Sơn chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi gà tại xã Suối Cao

          Ngày 19/3/2019 Công ty cổ phần Nông nghiệp Trung Sơn đã có thông báo chấm dứt hoạt động gửi đến UBND huyện, các Phòng chuyên môn của huyện như: Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế & Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch và Chủ tịch UBND xã Suối Cao. Theo đó công ty đã chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi gà tại xã Suối Cao.

- Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: Từ ngày 19/3/2019.

- Lý do chấm dứt được phía công ty đưa ra là: Tình hình thực tiễn khó khăn, không phù hợp với mục tiêu thực hiện dự án do công ty lập ra ban đầu, nên quyết định chấm dứt hoạt đoạt “Dự án đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi gà tại xã Suối Cao”.


Ngày đăng5/30/2019 2:39 PM
Đơn vi thông báo

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​