Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoPhát động Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai năm 2019
Nội dung thông báo
 

​        Phát động Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai năm 2019​

 

         Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu về khoa học - xã hội và tăng cường công tác giáo dục truyền thống về văn hóa - lịch sử Đồng Nai đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và nhất là thế hệ trẻ đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh;  Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai năm 2019.

Đề thi năm 2019 gồm 02 câu hỏi cho mỗi khối dự thi (khối học sinh tiểu học và THCS; khối học sinh THPT và sinh viên; khối CBCC,VC và quần chúng nhân dân). Nội dung câu hỏi tập trung  tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên, văn hóa, truyền thống yêu nước; thành tựu xây dựng nông thôn mới; tìm hiểu và viết cảm nhận về Mẹ Việt Nam anh hùng, các đơn vị, tập thể anh hùng… (Chi tiết theo Thể lệ đính kèm).

Hội thi được triển khai thực hiện trong năm 2019, như sau:

1. Thời gian phát động: Tháng 5/2019 tháng 9/2019

2. Thời gian nhận bài thi: Từ tháng 6/2019 - 10/10/2019

3. Thời gian chấm thi: Từ 11/10/2019 - 19/11/2019

4. Thời gian tổng kết, trao thưởng sẽ được tổ chức vào "Ngày hội khoa học và công nghệ năm 2019" (dự kiến trong tháng 12/2019).

Để biết thêm thông tin và tham khảo các bài thi đạt giải những năm trước, vui lòng truy cập Website https://dost-dongnai.gov.vn, mục CSDL Giải thưởng – Hội thi.

157QD_21.05.19_THKC133.signed.pdf

Thele_157QD.signed.pdf

Ngày đăng5/24/2019 9:25 AM
Đơn vi thông báo

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​