Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo từ ngày 02/5/2018 thủ tục cấp nước sẽ được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
Nội dung thông báo

​Thông báo từ ngày 02/5/2018 thủ tục cấp nước sẽ được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

1777ubndnc-075 web1.jpg


Ngày đăng5/7/2018 10:35 AM
Đơn vi thông báoPhòng Văn hóa và Thông tin huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​