Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Edit
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
 
  
Attachment12/4/2019
TT: Hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữu ký số chuyên dùng Chính phủ
Bộ và các cơ quan ngang BộCải cách hành chínhThông tư
 
  
Attachment3/30/2020
KH: Xây dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO
UBND huyện Xuân LộcKhoa học và Công nghệKế hoạch
 
  
Attachment2/28/2020
KH: Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020
UBND huyện Xuân LộcKhácKế hoạch
 
  
Attachment2/7/2020
TT: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và nghị định 195/2013/NĐ-CP về Luật xuất bản
Bộ và các cơ quan ngang BộVăn hóa - Xã hộiThông tư
 
  
Attachment6/8/2020
QĐ: Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiĐất đaiQuyết định
 
  
Attachment3/30/2020
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiBộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chínhQuyết định
 
  
Attachment3/25/2020
Hồ sơ mẫu thủ tục cho người cao tuổi
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chínhVăn bản
 
  
Attachment3/25/2020
Hồ sơ mẫu thủ tục mai táng phí
Biểu mẫu
 
  
Attachment3/25/2020
Hồ sơ mẫu lĩnh vực người có công
Biểu mẫu
 
  
Attachment3/25/2020
Hồ sơ mẫu lĩnh vực lưu trú đăng ký nhập khẩu
Biểu mẫu
 
  
Attachment3/25/2020
Hồ sơ mẫu giải quyết chế độ người khuyết tật
Biểu mẫu
 
  
Attachment3/25/2020
Hồ sơ mẫu lĩnh vực đất đai
Biểu mẫuVăn bản
 
  
Attachment3/25/2020
Hồ sơ mẫu lĩnh vực Tư pháp
Biểu mẫuVăn bản
 
  
Attachment2/3/2020
NĐ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
Chỉnh phủCải cách hành chínhNghị định
 
  
Attachment12/27/2019
KH: Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2020
UBND tỉnh Đồng NaiCải cách hành chínhKế hoạch
 
  
Attachment2/26/2020
QĐ:Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND huyện, UBND xã tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiThủ tục hành chínhQuyết định
 
  
Attachment1/16/2020
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ UBND CẤP HUYỆN TỈNH ĐỒNG NAI
UBND tỉnh Đồng NaiThủ tục hành chínhQuyết định
 
  
Attachment1/22/2020
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH ĐỒNG NAI
UBND tỉnh Đồng NaiThủ tục hành chínhQuyết định
 
  
Attachment1/16/2020
QĐ: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiThủ tục hành chínhQuyết định
 
  
Attachment1/22/2020
QĐ:Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện, UBND xã tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiThủ tục hành chínhQuyết định
 
  
Attachment1/16/2020
QĐ:Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiThủ tục hành chínhQuyết định
 
  
Attachment1/13/2020
QĐ:Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiThủ tục hành chínhQuyết định
 
  
Attachment1/13/2020
QĐ:Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiThủ tục hành chínhQuyết định
 
  
Attachment1/22/2020
QĐ:Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, UBND xã tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiThủ tục hành chínhQuyết định
 
  
Attachment1/13/2020
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI
UBND tỉnh Đồng NaiThủ tục hành chínhQuyết định
 
  
Attachment1/22/2020
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI
UBND tỉnh Đồng NaiCải cách hành chính
 
  
Attachment2/26/2020
QĐ: Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiCải cách hành chínhQuyết định
 
  
Attachment12/10/2019
KH: Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020
UBND tỉnh Đồng NaiCải cách hành chínhKế hoạch
 
  
Attachment11/1/2019
KH: Thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT năm 2020
UBND tỉnh Đồng NaiCải cách hành chínhKế hoạch
 
  
Attachment2/10/2020
KH: Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính
UBND tỉnh Đồng NaiCải cách hành chính
1 - 30Next