Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Hướng dẫn tự đánh giá chỉ số CCHC cấp sở, huyện năm 2020

Title

Hướng dẫn tự đánh giá chỉ số CCHC cấp sở, huyện năm 2020

Loại tin

Cải cách hành chính

Loại tin:ID

101

Đoạn tin ngắn

Hướng dẫn tự đánh giá chỉ số CCHC cấp sở, huyện năm 2020

Nội dung

​Hướng dẫn tự đánh giá chỉ số CCHC cấp sở, huyện năm 2020

Ngày 07/7/2020, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai có Văn bản số 2668/SNV-TT về ​Hướng dẫn tự đánh giá chỉ số CCHC cấp sở, huyện năm 2020.

Căn cứ vào kết quả cải cách hành chính thực tế đạt được năm 2020, các đơn vị, địa phương tiến hành tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng TC, TCTP nêu tại các Phụ lục.​

Đính kèm: 2668snv-kem-5428cv huong dan tu danh gia chi so CCHC cap huyen nam 2020.pdf


Hình minh họa

/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/huong_dan.png

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

56

Audio File Name

 

Tác giả

Phòng VH
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 7/13/2020 9:42 AM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 8/5/2020 9:05 PM by System Account