Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Xuân Trường tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 năm 2020

Title

Xuân Trường tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 năm 2020

Loại tin

Xã - Thị trấn

Loại tin:ID

84

Đoạn tin ngắn

​Sáng ngày 17/5/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Xuân Trường tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 và đăng ký bổ sung tuổi 18 năm 2020 tại hội trường UBND xã

Nội dung

 

Sáng ngày 17/5/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Xuân Trường tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 và đăng ký bổ sung tuổi 18 năm 2020 tại hội trường UBND xã.

Trên cơ sở Kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức triển khai kế hoạch và công bố danh sách nam công dân đủ 17 tuổi ngày 15/4/2003 và đăng ký bổ sung tuổi 18 ngày 16/4/2002. Thực hiện theo Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/6/2016 của Chính phủ về quy định trình tự thủ tục đăng ký và chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

238b5832e3ca199440db.jpg

Đồng thời, phân công cho các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã vận động, tuyên truyền cho gia đình và con em có lệnh gọi, tập trung đến địa điểm đăng ký đạt kết quả cao nhất.

Bên cạnh đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự đến công dân thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhận thức, tâm lý của từng đối tượng.

Qua tổ chức đăng ký, có 203/246 thanh niên trong độ tuổi 17 và cấp thẻ chứng nhận cho các thanh niên đã hoàn thành đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 năm 2020. Đối với các thanh niên còn lại chưa lên đăng ký, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã sẽ phối hợp các ấp, ấp đội trưởng tiếp tục thông báo lần hai để đăng ký vét theo địa điểm quy định.

Việc tổ chức cho thanh niên tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự nhằm nắm chắc thông tin về lai lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, sức khỏe và nghề nghiệp của thanh niên, để gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự theo luật định, làm cơ sở cho công tác xét duyệt tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021 và tạo nguồn giao quân đạt chỉ tiêu trong những năm tiếp theo.


                                                      Pha Nguyễn​

Hình minh họa

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

38

Audio File Name

 

Tác giả

    Pha Nguyễn​
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 6/2/2020 3:27 PM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 8/6/2020 6:28 AM by System Account