Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Thị trấn gia ray tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên

Title

Thị trấn gia ray tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên

Loại tin

Xã - Thị trấn

Loại tin:ID

84

Đoạn tin ngắn

​Sáng ngày 26/8, tại trường THCS Phan Bội Châu, Thị Trấn Gia Ray tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho trên 300 cán bộ, giáo viên, công nhân viên các trường học trên địa bàn Thị Trấn.

Nội dung

 

Sáng ngày 26/8, tại trường THCS Phan Bội Châu, Thị Trấn Gia Ray tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho trên 300 cán bộ, giáo viên, công nhân viên các trường học trên địa bàn Thị Trấn.

Theo đó, các học viên đã được tổ chức học tập theo 4 Chuyên đề là: Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong nghị Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư trung ương Đảng; Tình hình quốc tế, trong nước và của tỉnh nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017.

IMG_4603.JPG

Đợt học tập này nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng; quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật và bổ sung những kiến thức lý luận chính trị thực tiễn và vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Kết thúc buổi học, các học viên tham gia viết bài thu hoạch về các chuyên đề đã học.

Ngân Hà

Hình minh họa

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

323

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/29/2017 9:47 AM by Hồ Trung Kim
Last modified at 8/2/2020 11:40 PM by System Account