Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Sở Công thương tỉnh ban hành hướng dẫn hồ sơ đánh giá tiêu chí số 7 về chợ nông thôn trong Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu

Title

Sở Công thương tỉnh ban hành hướng dẫn hồ sơ đánh giá tiêu chí số 7 về chợ nông thôn trong Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu

Loại tin

Nông thôn mới - Nông nghiệp

Loại tin:ID

106

Đoạn tin ngắn

Ngày 10/5/2017, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 1566/SCT-TM về hướng dẫn đánh giá tiêu chí số 7 về chợ nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu để các xã đạt chuẩn nông thôn mới làm cơ sở để tiếp tục giữ vững, duy trì và nâng cao tiêu chí số 7 về chợ nông thôn.

Nội dung

​Ngày 10/5/2017, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 1566/SCT-TM về hướng dẫn đánh giá tiêu chí số 7 về chợ nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu để các xã đạt chuẩn nông thôn mới làm cơ sở để tiếp tục giữ vững, duy trì và nâng cao tiêu chí số 7 về chợ nông thôn.
 ntmt.jpg
(Hình: Chợ Suối Cát đạt chuẩn chợ văn hóa).

Một số nội dung bổ sung trong hướng dẫn hồ sơ đánh giá tiêu chí số 7 về chợ nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu (so với nông thôn mới nâng cao) như: Xã không có tụ điểm kinh doanh tự phát hoạt động trên địa bàn xã (phát sinh từ 10 người trở lên, không thực hiện đăng ký kinh doanh, đang thực hiện lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè hoặc các nơi cấm tụ tập để mua bán một cách thường xuyên hoặc định kỳ).
Ngoài ra, đối với các xã có chợ đang hoạt động trong quy hoạch mạng lưới chợ, một số điểm mới như: Số điểm kinh doanh trong nhà lồng chính của chợ đang hoạt động, khai thác đạt trên 70% tổng số điểm kinh doanh thiết kế của chợ; Chợ không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người đối với hoạt động kinh doanh, khai thác và quản lý chợ; Tổ chức quản lý chợ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của đơn vị, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế theo quy định; Không để xảy ra hiện tượng trộm cắp, móc túi, bán hàng rong gây mất trật tự trong phạm vi chợ.
Đối với xã không có chợ đang hoạt động trong quy hoạch mạng lưới chợ, nội dung mới về đánh giá xã đạt tiêu chí số 7 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã được đánh giá có siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt yêu cầu theo quy định.
Các nội dung mới trong hướng dẫn đánh giá tiêu chí số 7 về chợ nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu nhằm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tình hình thực tế từng địa phương.
Phạm Văn Nam – Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

884

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 6/15/2017 8:17 AM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 8/4/2020 1:32 PM by System Account