Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Title

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Loại tin

Lấy ý kiến nhân dân

Loại tin:ID

98

Đoạn tin ngắn

 

Nội dung

Xem tại đây ---> Bản đồ_DCSDD_2020.pdf

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

7,496

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 6/14/2017 9:21 AM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 8/5/2020 5:19 PM by System Account