Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Hỏi đáp: Sùi mào gà là căn bệnh gì

Title

Sùi mào gà là căn bệnh gì

Họ và tên

hà nội

Địa chỉ

 

Điện thoại

 

Địa chỉ Email

nam@gmail.com

Tên câu hỏi

Sùi mào gà là căn bệnh gì

Chủ đề hỏi đáp

 

Chủ đề hỏi đáp:ID

 

Nội dung câu hỏi

https://www.crokes.com/phongkhamthaiha/profile/
26/6


Trả lời

 

HienThi

No

DonViTraLoi

 
Approval Status Pending
 

Attachments

Created at 6/27/2020 10:11 AM by  
Last modified at 6/27/2020 10:11 AM by